Kaišiadorių rajono VVG projekto administratorė Auksė Degutytė kartu su projekto vadovę Janina Augustinavičienę birželio 11 - 15 dienomis dalyvavo tarptautinėje LINC 2018 konferencijoje pietvakarių Suomijoje. Į renginį buvo kviečiami kaimo plėtros veikėjai, LEADER metodo įgyvendintojai (VVG), nacionalinių kaimo tinklų atstovai, mokėjimo agentūrų ir ministerijų atstovai ir visi kiti, kurie suinteresuoti kaimo plėtra.

LINC konferencija – tai kasmet vykstantis renginys, kuris pritraukia dalyvius iš visos Europos, kurie įgyvendina strategijas pagal LEADER programą. Konferencija sukurta padėti užmegzti ryšius su užsienio atstovais, kurie ateityje galėtu tapti partneriais įgyvendinant projektą. Šiais metais LINC konferencija vyko Suomijoje, kurioje dalyvavo apie 300 dalyvių iš visos Europos.

Konferencijoje dalyviai buvo supažindinti su pietvakarių Suomijoje įgyvendintais projektais, išbandytos įvairios atrakcijos, žaisti įvairūs bendravimo žaidimai padedantys susipažinti ir galiausiai konferenciją vainikavo orientacinės varžybos, kurias laimėjo Kaišiadorių rajono VVG darbuotojos kartu su kitais komandos nariais iš kitų valstybių.

LINC konferencija padėjo Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupei užmegzti ryšius su kitų valstybių atstovais, o tai ženkliai pasitarnaus teikiant tarptautinius projektus.

 

suklijuota1.jpg

Jeronimas Laucius yra pasakęs: „Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia.“ Šis posakis labai tinka Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, kuri prisidėjo ir prisideda prie Kaišiadorių rajono VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategijos“ įgyvendinimo. 
Prisiminus 2008-2014 metų rajono VVG strategijos įgyvendinimą iš 82 įgyvendintų vietos projektų, Kaišiadorių rajono savivaldybė projekto partneriu buvo 25 vietos projektuose prisidėdama įnašu natūra arba piniginėmis lėšomis. Kaip pareiškėja kartu su Nemaitonių, Kruonio, Žiežmarių, Pravieniškių ir Kaišiadorių apylinkės seniūnijomis įgyvendino 12 vietos projektų.
Pradėjus įgyvendinti projektą „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategiją“ kilo daug neaiškumų, nes reglamentai pasikeitė, taisyklės pasikeitė, pasikeitė vietos projektų intensyvumai. Bendruomenių projektams PVM tapo netinkama išlaida.
2017 metais paskelbusi Pirmą kvietimą Kaišiadorių rajono VVG sulaukė kaimo bendruomenių iniciatyvų ir toliau veikti rajono labui, jį puoselėti. Ir mums labai džiugu, kad savivaldybė nei vienai iniciatyvai neužkirto kelio idėjų įgyvendinime.
Džiaugiamės, kad iš 7 šiuo metu įgyvendinamų vietos projektų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija partnerių yra šiuose projektuose ir prisideda piniginiu indėliu.
1. Anglininkų bendruomenės projektas „Nemuno dienos centras“ - partnerio indėlis iki 9000 Eur.
2. Darsūniškio bendruomenės projektas „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“ - partnerio indėlis iki 10000 Eur.
3. Kalvių bendruomenės projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas“ – partnerio indėlis iki 12400 Eur.
Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „ Rumšiškių kultūros
centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negalia“ projekto vertė 62500 Eur.
Visa informacija apie kvietimo Nr. 1 įgyvendinamus projektus galima rasti čia - https://www.facebook.com/notes/kai%C5%A1iadori%C5%B3-vietos-veiklos-grup%C4%97/1-kvietimo-projektai/1720041531372663/

Norime padėkoti Kaišiadorių rajono savivaldybei už jos pagalbą pareiškėjams įgyvendinant projektus ir tikimės, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir toliau nepakeis savo požiūrio bei siūlys savo pagalba puoselėti Kaišiadorių rajono kraštą.

Kaišiadorių Vietos Veiklos Grupė nuotrauka.

Pirmasis iš pirmųjų, taip galima pavadinti Anglininkų bendruomenės „Nemuno dienos centrą“, kadangi jis yra pirmas iš pirmojo kvietimo projektų, kuris jau yra įgyvendintas. Nors projektą įgyvendinti buvo numatyta iki 2020 m. pabaigos, tačiau Anglininkų bendruomenės pirmininkas – Linas Babenskas, kartu su savo komanda - Angliinkų bendruomėne bei šio projekto partneriu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pasistengė, kad toks reikšmingas projektas, Kaišiadorių rajonui ir visai Lietuvos ateičiai, būtų įgyvendintas kuo greičiau. 

Džiaugiamės, kad Kaišiadorių krašte yra tokių iniciatyvių žmonių. Sveikiname „Nemuno dienos centrą“ atidarymo proga ir linkime, kad šis dienos centras išaugintu ne vieną vaikų kartą, kuri būtų tokia pati iniciatyvi, kaip šio dienos centro įkūrėjai. 

 

 

Baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis, per kurį gavome 6 paraiškas. 
Stengsimės paraiškas įvertinti kuo greičiau ir informuoti pareiškėjus apie priimtus sprendimus. 
Įdomus faktas, kad nors paraiškų teikimo laikotarpis buvo du mėnesiai, tačiau visos paraiškos buvo gautos per paskutinės dienos, paskutines 3 valandas. 

 

Su paraiškų vertinimo eiga galima susipažinti https://www.facebook.com/notes/kai%C5%A1iadori%C5%B3-vietos-veiklos-grup%C4%97/gaut%C5%B3-kvietimo-nr-2-parai%C5%A1k%C5%B3-vertinimo-eiga/1742399602470189/

Dar viena diena ir dar vienas seminaras, kuriame dalyvavo VVG nariai. Seminaro tema buvo susijusi su VVG teikiamų „LEADER“ bendradarbiavimo projektų rengimu ir įgyvendinimu. Seminare buvo pristatyta pagrindiniai taisyklių pakeitimai reglamentuojantys šią sritį bei atsakyti dalyviams rūpimi klausimai.

1525853336883.JPEG