KVIETIMAS Nr.3   -  Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2018 09 06 iki 2018 11 05 adresu: Kęstučio g. 22 Kaišiadorys (Kaišiadorių r. VVG biure).

 

Skelbimas Nr. 3

KVIETIMO Nr. 3 konsultaciniai renginiai:

2018-09-12 11 val. Kaišiadorys

Kaišiadorių r. VVG biure, Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Kviečiame Kaišiadorių miesto seniūnijos, Kaišiadorių apylinkėse seniūnijos, Žaslių seniūnijos, Paparčių seniūnijos, Pravieniškių seniūnijos, Palomenės seniūnijos potencialius pareiškėjus.

2018-09-14 13 val. Žiežmariai

Žiežmarių kultūros centre, Vytauto g. 13, Žiežmariai

Kviečiame Žiežmarių seniūnijos, Žiežmarių apylinkės seniūnijos, Nemaitonių seniūnijos, Rumšiškių seniūnijos, Kruonio seniūnijos potencialius pareiškėjus.

2018-09-18

Registruotis individualiai

8 648 03054

8 607 63800

Kaišiadorys

Kaišiadorių r. VVG biure, Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

PRIEMONĖ - "KAIMŲ ATNAUJINIMAS"

Veiklos sritis - „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma

 Veiklos sritis - „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma

PRIEMONĖ - „BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS, KRAŠTO SAVITUMO PUOSELĖJIMAS, JO REPREZENTAVIMAS“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma

 

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės 

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės 

3. Vietos projektų administravimo taisyklės 

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika 

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija  

Pildymo aprašas https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas

6. „Vienos įmonės“ deklaracija

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.), ir telefonais:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kaišiadorių r. VVG informacija 

2018 08 28 17,00 val. Kaišiadorių rajono VVG valdybos nariai rinkosi į Projektų atrankos komiteto posėdį, kuriame svarstė Kvietimo Nr.2 vietos projektus.
VP paraiškos rinktos nuo 2018-04-03 iki 2018-05-31
Gauta 6 VP paraiškos, visoms siūloma skirti paramą.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 504 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Gautos vietos projektų paraiškos pagal priemones.
Priemonė 
„Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“:
KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018

Priemonė
„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“: 
Negauta paraiškų

Priemonė
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“:
KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018

Priemonė
„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“:
KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018

Projektų atrankos komiteto nariai patvirtino:
1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą;
Pritarė dėl vietos projektų perdavimo į kitą etapą. 
2. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
3. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
4. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
5. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
6. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
7. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia susipažinti su projekto "Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija"  KVIETIMO NR. 3 PROJEKTU

1. VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7)

  1.1 veiklos sritis   „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2)  parama iki 50 000 Eur. intensyvumas 80 % dokumentacijos projektas.

  1.2. veiklos sritis  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6) parama iki 95 373  Eur. intensyvumas 80 % dokumentacijos projektas.

2. VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) parama iki 5 000 Eur. intensyvumas 80 % arba 95 % arba 100 % dokumentacijos projektas.

P.S. t.y. tik Kvietimo Nr. 3 dokumentacijos projektas.

Kaišiadorių rajono VVG valdyba Kvietimo Nr.3 dokumentaciją tvirtins 2018 08 28, laukiam pastabų pasiūlymų el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Planuojamas Vietos projektų paraiškų rinkimas nuo  2018 09 05 iki 2018 11 05   

Papildoma informacija tel. 8 648 03054 administratorė Auksė Degutytė ir tel. 8 607 63800 projekto vadovė Janina Augustinavičienė arba el. p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

adresu: Kęstučio g. 22 Kaišiadorys. 

Kaišiadorių r. VVG informacija

Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į susirinkimą, kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 17.00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

2018 08 28 17,00 val. Kvietimo Nr. 2 PAK posėdis (dalyvauja VVG valdyba, NMA, ŽŪM).
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo; 
2. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
3. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
4. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
5. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
6. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
7. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

2018 08 28 17,30 val. (dalyvauja VVG valdyba). 
SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG naujų narių priėmimo. 
2. Dėl VPS Kvietimo Nr. 3 pristatymo, patvirtinimo ir skelbimo. 
3. Dėl VPS Kvietimo Nr. 1 FSA keitimo. 
4. Dėl darbuotojo priėmimo buhalterio pareigoms (bendruomenių apskaitos tvarkymo klausimais).
5. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ darbuotojų 2 asmenų komandiruotės.
6. Kiti klausimai.

Beveik įpusėjome!!! Įgyvendintas 3/7 projektas, kuris buvo gautas vykdant 1 kvietimą paraiškoms gauti Europos Sąjungos paramos kaimo plėtrai gavimui.

Kaimo bndruomenė "VIltija' įgyvendino “Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimo” projektą.

Projekto tikslas buvo skatinti bendrameniškumą, įtraukti į veiklas jaunimą, skatinti lyčių lygybę, institucijų bendradarbiavimą. Taip pat inovatyviai reprezentuoti Paparčių kraštą. Populiarinti istorinį ir gamtos paveldą, supažindinant su Paparčių ir Midegos botaniniu draustiniu bei Paparčių istorinio archeologinio draustinio unikalumu, vertingomis savybėmis.

Projekto metu buvo surengtas staloteniso turnyras, Žolinių šventė, įrengtos informacinės lentos, suurti takai aplink retų augalų augimvietes, sukurti atvirukai inovatyviai reprezentuoti Paparčių kraštą.

Su visomis projekto vykdymo akimirkomis galite susipažinti viršutineme meniu → VYKDOMI VIETOS PROJEKTAI 2015-2020 

vILTIJA PAGE.jpg