Baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis, per kurį gavome 6 paraiškas. 
Stengsimės paraiškas įvertinti kuo greičiau ir informuoti pareiškėjus apie priimtus sprendimus. 
Įdomus faktas, kad nors paraiškų teikimo laikotarpis buvo du mėnesiai, tačiau visos paraiškos buvo gautos per paskutinės dienos, paskutines 3 valandas. 

 

Su paraiškų vertinimo eiga galima susipažinti https://www.facebook.com/notes/kai%C5%A1iadori%C5%B3-vietos-veiklos-grup%C4%97/gaut%C5%B3-kvietimo-nr-2-parai%C5%A1k%C5%B3-vertinimo-eiga/1742399602470189/