ŠIANDIEN BAIGĖSI GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Pagaliau! Šiandien baigėsi VPS Kvietimo Nr. 1 Galutinių VP paraiškų pateikimo terminas. Sulaukėme visų 12 - os paraiškų. VP pareiškėjai dabar gali šiek tiek atsipūsti, o mes pradedame galutinių VP paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą.