2017 M. RUGSĖJO 6 D. VYKO KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 6 d. vyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo kaimo bendruomenių vadovai, VVG nariai, VVG valdybos nariai. Susirinkime buvo aptarti asociacijos veiklai ir VPS įgyvendinimui svarbūs klausimai. Nariai pritarė įstatų keitimui dėl pasikeitusio Bažnyčios gatvės pavadinimo, taip pat buvo supažindinti su Kvietimo Nr. 1 eiga, vertinimo mechanizmu ir numatomais rezultatais. Kvietimo Nr.1 vertinimo ir finansavimo sąlygų aprašo rengimo metu kilo poreikis atlikti Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategijos keitimą, todėl visiems iš anksto buvo pateikta informacija apie Kvietimo Nr.2 dokumentacijos planus ir keičiamus strategijos elementus. Diskutuota dėl atrankos ir tinkamumo kriterijų. Taip pat pateikėme kaimo bendruomenėms ypač aktualios informacijos dėl bendruomenės, kaip perkančiosios organizacijos, statuso. Priminėme apie artimiausius renginius, įvykius. Penki Kaišiadorių rajono VVG atstovai dalyvaus Lietuvos kaimo parlamento (III sesijoje) 2017 09 22 -23 dienomis. 
Dėkojame nariams už dalyvavimą susirinkime ir 2017 m. spalio 14 d. 12,00 val. lauksime visų Žaslių tradicinių amatų centre, konferencijoje ,,LEDAER kostiumas“ .
Informacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.
Nuotraukos R. Grigo