PRIENUOSE VYKO KAUNO APSKRITIES VVG SUSITIKIMAS

Vietos veiklos grupėms vasara buvo darbinga - sukaupėme nemažai patirčių ir klausimų, rugsėjo pirmąją įsigaliojo naujos vietos projektų administravimo taisyklės. Nors taisyklių klausimas jau pasistūmėjo, VVG veikloje liko dar daug diskutuotinų temų. Aptarti esamos situacijos Kauno apskrities vietos veiklos grupės vakar rinkosi Prienuose. Susitikti su Kauno apskrities vietos veiklos grupėmis sutiko ir LR Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko patarėjas Dalius Žilinskas. Susirinkimą pradėjo Prienų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Virginija Žliobienė, pristatydama Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovus – rajono merą A. Vaicekauską ir mero pavaduotoją E. Marcinkevičių, Prienų r. VVG valdybos narę Ireną Urbonavičienę, dalyvaujančias Raseinių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono ir Prienų rajono vietos veiklos grupes. Kaišiadorių rajono VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė supažindino dalyvius su susirinkimo darbotvarke, kurios kiekvieną iš klausimų lydėjo "karštos“ diskusijos. Vietos veiklos grupių atstovai įvardijo ir kitas VPS įgyvendinime aktualias problemas – vis dar neparengta darbo vietų skaičiavimo metodika, nuolat kintančios VPS IR VP administravimo taisyklės, nepakankami Nacionalinės mokėjimo agentūros pajėgumai priimti iš VVG projektų vertinimui ir kvietimų rengimui reikalingą informaciją, nepakankamai modernizuota komunikavimo tarp įstaigų ŽUMIS sistema, pertekliniai ir daug kaštų reikalaujantys reikalavimai VPS ir VP administravimui ir t.t. Taip pat pasidalinome pasirengimo tarp teritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams patirtimi. LR ŽŪM patarėjas Dalius Žilinskas išdėstė ministerijos požiūrį į esamą situaciją įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir paragino kurti produktyvesnius ir konkretesnius institucijų tarpusavio komunikavimo procesus. Buvo pripažinta, kad VVG tinklas nėra išnaudojamas maksimaliai. Prienų rajono meras palinkėjo vietos veiklos grupėms produktyvaus darbo, o ministerijos atstovams – daugiau pasitikėti VVG dirbančiais žmonėmis. Diskusijoms nurimus atsisveikinome iki rugsėjo 13-14 dienomis Vilniuje vyksiančios tarptautinės VVGT konferencijos, kur aktualiausi klausimai, greičiausiai, bus vėl paliesti. Dėkojame Prienų rajono vietos veiklos grupei už puikiai suorganizuotą susitikimą.