Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
VYKO FORUMAS „BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“ PDF Spausdinti El.paštas
Antradienis, 24 Gegužė 2016 09:54

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių metų programos 11 punktą, 2016 m gegužės 19 dieną buvo organizuotas forumas

„BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“


Forumas vyko Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 44 B, Kaišiadorys

Forumo organizatoriai: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

Forumo organizatoriai dalyviams norėjo perteikti galimybes ir kitų rajonų patirtį per tris aspektus , tai socialinės paslaugos, socialinis verslas ir bendruomeninis verslas. Forumo dalyviams išdalinta socialinio verslo koncepcija, bei Kaišiadorių rajono Vietos bendruomenių metų programa, paraginta aktyviau dalyvauti numatytose programos priemonėse.

Sveikinimo žodį tarė rajono meras Vytenis Tomkus ir svečiai.

Pirmasis pranešimas, kurį pristatė Justina Rekiavičiūtė (Socialinės paramos skyrius) buvo skirtas socialinių paslaugų reglamentavimui t. y. apie socialines paslaugas rajone, ką  reikia daryti bendruomenėms (NVO ) jeigu jos nori teikti tokias paslaugas.

 Rūta Kanclerytė, Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų direktorė – pasidalino patirtimi, teikiamos paslaugomis  Paparčių Šv. Juozapo šeimos namuose pristačiusi pranešimą „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas socialinių paslaugų teikime. Gerieji rajono pavyzdžiai“.

Viešnia iš Mažosios Lietuvos Rasa Stonienė, Pagėgių VVG administracijos vadovė dalinosi patirtimi apie  Mažosios Lietuvos turtus, apie jau sukurtus prekinius ženklus, apie vaistažolių verslą, reklamos ženklų uždėjimo paslaugaus ir kt.

Rūta Pusvaškienė, Kauno rajono Pagirių bendruomenės pirmininkė pristatė reginių organizavimo paslaugą „Linksmoji mašinėlė“. Paslauga pradėta teikti įgyvendinus projektą pagal Kauno rajono VVG strategiją. https://www.facebook.com/linksmojimasinele/?fref=ts  Aivaras Jonyka, Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas forumo dalyvius informavo kokią paramą teikia savivaldybė verslui ir NVO

Viešnia iš Vilniaus Monika Stankevičiūtė, NVO avilys atstovė savo pranešimu „Socialinio verslo pavydžiai Lietuvoje ir svetur“ perteikė daugiau užsienio ir Lietuvos verslo, socialinio verslo pavyzdžių. Akcentavo, kad miesto ir kaimo teritorijų verslai labai skiriasi nors socialinės problemos yra vienodos tik jų sprendimo būdai skiriasi.
Po kavos pertraukėlės geraisiais pavyzdžiais dalinosi Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono VVG pirmininkė pristatydama – „Kėdainių rajono bendruomenių verslai“. Išgirdome daug įdomybių kurias įgyvendina Kėdainių rajone, tai teminiai kaimai, išskirtinės edukacijos.

https://www.facebook.com/Teminiai-kaimai-298971513449355/timeline

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė forumo dalyvius pranešimu „Socialinių paslaugų, socialinių ir bendruomeninių verslų Lietuvoje dabartis ir ateitis“ informavo apie ateityje daugumą socialinių paslaugų teikiančias NVO, ta ateitis jau netolima ir tam šiuo metu rengiami teisės aktai, kad teikiant tokias paslaugas NVO nekiltų neaiškumų. Pirmininkė informavo apie bendruomenių Lietuvoje turimus prekinius ženklus ir jų naudojimą. Išskyrė verslias kaimo bendruomenes esančias Klaipėdos, Kėdainių, Radviliškio rajonuose. Kaimo bendruomenės turi ir bando išgyventi iš tokių verslų įdėjų, kurių tose vietovėse nesiima nei verslininkai nei valdžios atstovai remia, tai :

Slidinėjimo trąsos, senelių namai, bendruomenės parduotuvės, turistiniai maršrutai, gintaro apdirbimo dirbtuvės, maisto perdirbimo kooperatyvai.

Taip pat įvardino ir kliūtis, trūkumus.

Drąsino bendruomenių atstovus imtis verslų ir turėti savo vadybininkus produkcijai, paslaugos realizuoti.

Vilma Rudzinskienė, Pertvarkos proceso ekspertė Kauno regionui savo pranešimu „Institucinės globos pertvarkos tikslai“ pristatė projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ tikslus, uždavinius. Kvietė bendradarbiauti įgyvendinant projekto uždavinius.

Pačioje pabaigoje Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė forumo dalyviams priminė VPS priemones pranešimu „Strategijos 2015–2020 metų priemonės socialiniam, bendruomeniniam verslui“. Taip pat apžvelgė Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių verslų, paslaugų teikimą ir galimybes jiems populiarinti.

Bendruomenėms kurti, veikti ir įgyvendinti savo idėjas ir svajones įmanoma pagal Kaišiadorių rajono VVG Vietos plėtros strategijos projektą „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015–2020 metų strategija“.

VPS PRIORITETAI IR  PRIEMONĖS:

 I PRIORITETAS. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą, remiant viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą.

1 Priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui ik 32 000 Eur).

2 Priemonė. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

3 Priemonė. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 70 000 Eur).

4. Priemonė. Kaimų atnaujinimas:

I veiklos sritis. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą; (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 50 000 Eur).

II veikos sritis. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 95 373 Eur).

5 Priemonė. Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 5 000 Eur).

II PRIORITETAS. Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant kitų subjektų veiklą, skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą.

1 Priemonė. Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

2  Priemonė. Ūkio ir verslo plėtra:

     I veiklos sritis. Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 38 000 Eur).

3 Priemonė. Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

4 Priemonė. Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti. (paramos intensyvumas 50 %- 80 %,  max. paramos suma vienam projektui iki 150 000 Eur).

Po forumo vyko diskusijos

 

Kaišiadorių r. VVG informacija akimirkos 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 24 Gegužė 2016 10:54
 
NAUJI BENDRUOMENIŲ VADOVAI PDF Spausdinti El.paštas
Pirmadienis, 16 Gegužė 2016 13:41

Kruonio bendruomenės pirmininke išrinkta -Teresė Meškaitienė
Anglininkų bendruomenės pirmininku išrinktas - Linas Babenskas
Morkūnų bendruomenės pirmininke išrinkta - Virginija Mačiulaitienė

Linkime sėkmės, kantrybės ir idėjų įgyvendinimo naujiems vadovams

Kaišiadorių r. VVG informacija 

 
FORUMAS „BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“ PDF Spausdinti El.paštas
Antradienis, 10 Gegužė 2016 16:18

Forumo data: 2016 m. gegužės 19 d. 14 val.

Forumo vieta: Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 44 B, Kaišiadorys
Forumo organizatoriai: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

PROGRAMA
14.00-14.10 Sveikinimo žodis 
14.10-14.20 Eglė Mockevičienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja – „Socialinių paslaugų reglamentavimo aktualijos“.
14.20-14.30 Rūta Kanclerytė, Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų direktorė – „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas socialinių paslaugų teikime. Gerieji rajono pavyzdžiai“.
14.30-14.40 Rasa Stonienė, Pagėgių savivaldybės VVG administracijos vadovė - „Mažosios Lietuvos turtai“.
14.40-14.50 Rūta Pusvaškienė, Kauno rajono Pagirių bendruomenės pirmininkė – „Linksmoji mašinėlė“.
14.50-15.00 Aivaras Jonyka, Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas – „Savivaldybės parama verslui ir NVO, projektų koofinansavimas“.
15.00-15.10 Monika Stankevičiūtė, NVO avilys atstovė – „Socialinio verslo pavydžiai Lietuvoje ir svetur“.
15.10-15.40 Kavos pertrauka.
15.40-15.50 Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono VVG pirmininkė – „Kėdainių rajono bendruomenių verslai“.
15.50-16.00 Guoda Burokienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė -„Socialinių paslaugų, socialinių ir bendruomeninių verslų Lietuvoje dabartis ir ateitis“.
16.00-16.10 Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono VVG pirmininkė – „Strategijos 2015-2020 metų priemonės socialiniam, bendruomeniniam verslui“.
16.10 -16.30 Forumo aptarimas darbo grupėse.
16.30 -17.00 Forumo apibendrinimas, diskusijos.

Registruotis iki gegužės 17 d. paspaudę šią nuorodą

http://apklausa.lt/f/forumas-bendruomeniu-da…/…/new.fullpage

arba tel. 8 607 63 800, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 12 Gegužė 2016 14:44
 
VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO ATASKAITINIS PDF Spausdinti El.paštas
Sekmadienis, 01 Gegužė 2016 20:18

Balandžio 27 dieną Kėdainių raj. Josvainiuose įvyko VVG tinklo visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu patvirtinta veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja taryba ir išrinkta nauja VVG tinklo pirmininkė. Valdybą sudaro 10 narių, po vieną iš kiekvienos apskrities. Naująją valdybą šie atstovai.
1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius;
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė;
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė;
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė;
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė;
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis;
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas;
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė;
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė;
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė.
Buvusi pirmininkė Reda Kneizevičienė rinkimuose nedalyvavo. Naująja VVG tinklo pirmininke tapo Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė. 
Susirinkime buvo apdovanota VVG tinklo logotipo konkurso nugalėtojas. Juo tapo Ramūnas Zdanavičius. Skatinamuosius prizus laimėjo Kauno ir Trakų VVG atsiųsti logotipai.
Susirinkimas patvirtino 100 eurų nario mokestį bei vyko diskusija dėl VVG tinklo darbo veiklos gerinimo. 
Linkime naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei sėkmės darbuose. 
VVG tinklo informacija

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 01 Gegužė 2016 20:24
 
KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG ATSISKAITĖ SAVO NARIAMS UŽ 2015 METŲ VEIKLĄ PDF Spausdinti El.paštas
Sekmadienis, 01 Gegužė 2016 20:14

Kaišiadorių r. VVG 2016 m. balandžio 26 d. kvietė visus narius ir partnerius į ataskaitinį - visuotinį susirinkimą už 2015 metus. Susirinkime dalyvavo rajono meras Vytenis Tomkus, bendruomenių atstovai, verslo atstovai ir valdžios atstovai, svečiai.
Kaišiadorių r. VVG vienija 51 narį - 29 juridinius ir 22 fizinius narius, (atstovų narių yra 61 (36 moterys ir 25 vyrai)). 
2015 m. priimti 2 nauji nariai. 
Veiklai vadovauja visuotinis susirinkimas.
Valdyba su valdybos pirmininku iš 20 asmenų.
Asociacijos pirmininkas 1 asmuo.
Valdybos nariai nuo 2015 06 30 renkami pilietinės visuomenės ne mažiau 35 % ne daugiau 49%, valdžios atstovai ne daugiau 30% verslo atstovai ne daugiau 35%, būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);
Kadencijos trukmė 3 metai. (kadencija VVG pirmininko ir valdybos baigsis 2016 m. spalio mėn.).
Kaimo bendruomenių - 32

Posėdžiui pirmininkavo VVG vadovė - Janina Augustinavičienė
už visuomeninę veiklą meras Vytenis Tomkus padėkojo bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams.

Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2015 m.
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2015 m. 
3. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2016 m.
4. Kiti klausimai. Dėl Kaišiadorių r. VVG 2015-2020 metų Strategijos vertinimo, (Informaciniai pranešimai).

Pristatyti VVG projektai:
1. Strategija „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“.
2.Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse.(Projekto koordinatorius- Kaišiadorių r. VVG).
3.Projektas „Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pasirengimas 2015 – 2020 metų finansavimo laikotarpiui“.
Savivaldybės rėmimo parama 2015 m. 
Posėdžio metu pritarta VVG 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitai. Taip pat patvirtintas VVG 2016 metų veiklos planas.
Dar kartą aptarti naujos Strategijos rodikliai.

Kaišiadorių r. VVG informacija.
Foto Ričardas Grigas ir VVG

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 01 Gegužė 2016 20:18
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 9 iš 50

Kvietimai

Aukojimo tradicija

Šauniausia bendruomenė

vvg 54.jpg
Reklaminis skydelis

Svetainės statistika

Nariai : 3
Turinys : 290
Nuorodos : 9
Turinio peržiūrėjimai : 224477
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
© 2017 Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Visos teisės saugomos.
Informaciją kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.