KVIETIMAS 2017 I Spausdinti
KVIETIMO NR.1
 
  
INFORMACIJA APIE  PIRMINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
 
 
SVARBU! GALUTINIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS IKI 2017 07 12  17,00 VAL. 
 
GALUTINĖS PARAIŠKOS PVZ
JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PVZ
Papildoma informacija Galutinių paraiškų pildymui
 
EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMAS
SOCIALINIO VERSLO KONCEPCIJA
SOCIALINIO VERSLO KONCEPCIJOS PRIEDAS
LICENCIJUOTA VEIKLA
SVV DEKLARACIJOS PILDYMO INSTRUKCIJA
 
ATMINTINĖS GALUTINĖMS PARAIŠKOMS:

 1 PRIEMONĖS

 2 PRIEMONĖS

 3 PRIEMONĖS

 4 PRIEMONĖS

 5 PRIEMONĖS

KVIETIMO NR.1 PIRMINIŲ PARAIŠKŲ SURINKIMO TERMINAS PASIBAIGĘS

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG I KVIETIMAS  - VIETOS PROJEKTŲ PIRMINĖS PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO 2017 04 10 IKI 2017 05 10 
 
KVIETIMO NR. 1  PRISTATYMAS
ATRANKOS BALŲ SKAIČIUOKLĖ
 
 
1. - PRIEMONĖS „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

5 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

6 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

7 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

 

2. - PRIEMONĖS „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

5 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

6 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

 

3. - PRIEMONĖS „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

5 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

6 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

7 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

 

4. - PRIEMONĖS „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

ATMINTINĖ  

 

5. - PRIEMONĖS „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

ATMINTINĖ