Kvietimo Nr. 1 informacija apie įgyvendinamus projektus

 

VPS I prioriteto priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“

1

KAIŠ-LEADER-

6B-DS-1-4

Anglininkų

bendruomenė

NEMUNO DIENOS

CENTRAS

40 000,00

(su PVM)

Projekto pradžia

2018 01 01

2

KAIŠ-LEADER-

6B-DI-1-10

Darsūniškio

bendruomenė

Darsūniškio

bendruomenės

bendruomeninio verslo

kūrimas

70 000,00

(be PVM)

Projekto pradžia

2017 09 01

VPS I prioriteto priemonės „Kaimų atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,

kodas „LEADER-19.2-7.2“

1

KAIŠ-LEADER-

6B-IK-1-6

Kaišiadorių

rajono

savivaldybės

administracija

Rumšiškių kultūros

centro pagrindinio įėjimo

atnaujinimas ir

pritaikymas žmonėms su

negalia

50 000,00

(su PVM)

Projekto pradžia

2017 06 28

2

KAIŠ-LEADER-

6B-I-1-13

Kalvių

bendruomenė

Pėsčiųjų ir dviračių tako į

Kalvių ežero pakrantę

įrengimas

49 600,00

(su PVM)

Projekto pradžia

2018 04 01

VPS I prioriteto priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, kodas „LEADER19.2-SAVA-6“

1

KAIŠ-LEADER-

6B-JK-1-11

Darsūniškio

bendruomenė

Inovatyvi kelionė po

Darsūniškį

4 715,59

(su PVM)

Projekto pradžia

2018 01 01

2

KAIŠ-LEADER-

6B-KI-1-14

Kalvių

bendruomenė

Kalviai-mūsų kraštas

vandens atspindy

4 441,60

(be PVM)

Projekto pradžia

2018 03 01

3

KAIŠ-LEADER-

6B-JK-1-15

Kaimų

bendruomenė

,,Viltija“

Paparčių kaimo tradicijų

ir savitumo puoselėjimas

2 168,79

(su PVM)

Projekto pradžia

2018 01 01