REZULTATAI

PAGAL KVIETIMĄ NR.1 ĮGYVENDINTA: 

 Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)     kodas
        Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė Vietos projekto pavadinimas 
 KAIŠ-LEADER6B-DS-1-4  Anglininkų bendruomenė  NEMUNO DIENOS CENTRAS
 KAIŠ-LEADER6B-I-1-13  Kalvių bendruomenė  Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas
 KAIŠ-LEADER6B-JK-1-11  Darsūniškio bendruomenė  Inovatyvi kelionė po Darsūniškį
 KAIŠ-LEADER6B-KI-1-14  Kalvių bendruomenė

 Kalviai-mūsų kraštas vandens atspindy

KAIŠ-LEADER6B-JK-1-15 Kaimų bendruomenė ,,Viltija“ Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas

PAGAL KVIETIMĄ NR.3 ĮGYVENDINTA:

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
kodas
Pareiškėjo pavadinimas / vardas,
pavardė
Vietos projekto pavadinimas 
KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 Kaimų bendruomenė „Viltija“ „Kur gimėm, kur augom“
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 Anglininkų bendruomenė „Sugrįžkim į gimtą kraštą“
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 Asociacija Žiežmarių bendruomenė „Napoleono lobis“