ateitis

Gerb., Lietuvos kaimo tinklo nariai,


Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų politikos (toliau - KPP) gairės. Pristatome Jums medžiagą, susijusią su KPP 2014-2020 rengimu (medžiaga pateikta žemiau).  Maloniai kviečiame diskutuoti ir prašome iki š. m. rugsėjo 2 d. oficialiu raštu ir (arba) el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui pateikti raštą, kuriame būtų pateikti pasiūlymai  iš kiekvieno Komiteto šia tematika:

1.Dėl Lietuvos kaimo plėtros stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių;
2.Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų laikotarpio politikos tikslų, uždavinių ir priemonių.

 

Kaimo pletros politika po 2013 m.

Lietuva 2030 (1)

Lietuva 2030 (2)

Žemes ukio politika ir kaimo raidos tyrimai 2007-2011 metais

ŽŪM informacija