Nuo vasaros pradžios Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė yra paskelbusi „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ įgyvendinimo Kvietimą Nr.3. Dauguma Kvietimo priemonių susiję su investicijomis į viešąsias erdves, į žemę.

   Kaimo bendruomenės valstybinės žemės padsc03401gal galiojančius teisės aktus negali valdyti jokiais pagrindais, tai vietos projektai teikiami su partneriais. Daugumos projektų partneris Kaišiadorių rajono savivaldybė.

    Pildant vietos projektų paraiškas bei pasirašinėjant bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybe, vasaros tarybos posėdžiuose padaugėjo savivaldybės tarybos sprendimų susijusių su vietos projektais. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariams iškilo klausimai, kuriems atsakyti suplanavome 2011-09-08 informacinį susitikimą su rajono Tarybos nariais, rajono administracijos atstovais, kaimo bendruomenių atstovais, Nacionalinės žemės tarnybos atstovais ir Kaišiadorių r. VVG atstovais.

       Susitikimas vyko Kaišiadorių rajono savivaldybės Didžiojoje salėje rugsėjo 8 d. 17,00 val.susitikimas

Susitikime dalyvavo 5 tarybos nariai iš 25, 18 kaimo bendruomenių atstovų iš 27, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Kubiakas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Pūrienė, direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera, Investicijų ir turto valdymo skyriaus atstovės Ramutė Taparauskienė ir Violeta Grajauskienė, Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Slaninaitė, Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių pirmininkai, asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė.

     Susitikimo eigoje buvo pristatyti šiuo metu įgyvendinami Kaišiadorių rajono VVG projektai.

     Supažindinta su Kvietimo Nr. 3 teikimo galimybėmis.

     Aptartas Vietos projektų bendradarbiavimas su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

VVG