Nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. vasario 29 d. Tinklo sekretoriatas rinks projektinius pasiūlymus pagal Tinklo veiksmų programos pirmąją-ketvirtąją kryptį. Prašome atkreipti dėmesį, kad planuodami įgyvendinti projektus, turite atsižvelgti į savo atstovaujamo Tinklo komiteto patvirtintus prioritetus, kuriuos rasite 2012 m. sausio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D- 52 patvirtintame Veiksmų plane.

 Nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. kovo 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra rinks paramos paraiškas pagalTinklo veiksmų programos penktąją-šeštąją kryptį.

 Paramos paraiškos pagal Tinklo veiksmų programos septintąją kryptį bus renkamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje nuo 2012 metų veiksmų plano įsigaliojimo dienos.

 Lietuvos kaimo tinklo įgyvendinimo taisykles rasite čia.