Kaišiadorių rajone VVG strategija pradėta įgyvendinti nuo 2009 m. rugsėjo 30 d. Per gerus du metus VVG, pareiškėjus kvietė teikti vietos projektus jau 3 kartus. Kaišiadorių r. VVG strategijos „ Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija" paramos suma iki 9 110 000,00 Lt, Vietos projektai pagal Strategiją turi būti įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos.

Pradėjus įgyvendti Strategiją sulaukta 87 vietos projektų visiems trims kvietimams. Didžioji dalis pareiškėjų, tai kaimo bendruomenės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir kt.

Pagal Kvietimą Nr. 1, kuris buvo skirtas verslo atstovams iki 2011-12-31 įgyvendinti 2 vietos projektai. Įsisavinta Strategijos lėšų iki 120 778,00 Lt

Pagal Kvietimą Nr. 2, kuris buvo skirtas kaimo bendruomenėms, savivaldybei ir kt. nevyriausybinėms organizazijoms ir susijęs su visuomenines paskirties pastatų atnaujinimu iki 2011-12-31, pradėti įgyvendinti 12 vietos projektų. Įsisavinta Strategijos lėšų iki 1 008 513,00 Lt.

Pagal Kvietimą Nr. 3, Kuris skirtas kaimo bendruomenėms, savivaldybei ir kt. nevyriausybinėms organizazijoms ir susijęs su sporto aikštynų, poilsio zonų bei kaimo paveldo objektų atnaujinimu ir tradicinių amatų centrų steigimu. Kvietimas galiojo nuo 2011-06-01 iki 2011-09-30 iš visų gautų 56 vietos projektų paraiškų tinkamomis pripažinta 46 vietos projektų paraiškos.

Suorganizuoti Kaišiadorių r. VVG valdybos 2 Vietos projektų atrankos posėdžiai skirti Kvietimui Nr. 3. Šiuo metu derinama 18 vietos projektų paramos sutarčių.

Įgyvendinamų vietos projektų patikras atlieka Nacionalinė mokėjimo agentūra (kiekvieną kartą pateikus mokėjimo prašymus, t. y. kas antrą mėnesį) ir Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė (kartą per įgyvendinimo laikotarpį).

Daugiau informacijos apie Leader metodu įgyvendinamus projektus

 

http://www.leaderlietuva.lt/lt/leader-lietuvoje/leader-2007-2013/leader-metodo-igyvendinimo-statistika.html

 

Kaišadorių r. VVG