KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

    Kaišiadorių r. VVG Kvietimu Nr. 04, kviečia kaimo bendruomenes, Kaišiadorių savivaldybę bei kitas Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje įregistruotas nevyriausybines organizacijas ir kitus kaimo vietovėje įsteigtus ir (arba) joje veikiančius juridinius asmenis, teikti vietos projektų paraiškas susijusias su projekto "Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija"  II prioriteto, priemonėmis "Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas", "Jaunimo ir suaugusiųjų centrų kūrimas ir jų pritaikymas visuomeninei veiklai"

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2012-05-02 iki 2012-05-31 adresu: Gedimino g. 48 Kaišiadorys,

 

Daugiau informacijos

http://vvg.edvams.com/kv04/infpar04.html

Kaišiadorių  r. VVG administracija.