Pirmojoje tarptautinėje VVG mugėje dalytasi gerąja patirtimi

Gerų emocijų ir nuotaikos paskutinį gegužės savaitgalį prie garsios Raudonės pilies Panemunėje netrūko niekam: nei jauniems, nei seniems, nei saviems, nei svetimiems.

Tarptautinę VVG mugę, kurioje dalyvavo per 30 Lietuvos VVG ir 13 delegacijų iš užsienio šalių VVG (iš Kipro, Estijos, Latvijos, Velso, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos ir Bulgarijos), suorganizavęs Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Lietuvos kaimo tinklo nariu VŠĮ Lietuvos ,,Panemunių žiedai“, džiaugėsi dalyvių entuziazmu ir gausa.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, dėkodamas renginio svečiams ir dalyviams už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą tarptautinėje VVG mugėje, pažymėjo, jog renginio tikslas – stiprinti ir plėtoti regioninius ir tarptautinius vietos veiklos grupių  bendradarbiavimo ryšius, keistis gerąja patirtimi – tikrai pasiektas.

Lietuvos Vietos veiklos grupes ir svečius sveikino  Vieto sveiklso grupių tinklo ir Kiašiadorių rajono vietos veiklso grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė

Tarptautinės mugės tema – senieji verslai, amatai, kulinarinio paveldo produktai.  VVG atstovai keitėsi informacija apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos laikotarpio pasiekimus, įgyvendinant LEADER metodą, ypatingą dėmesį skyrė dalijimuisi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais.

Tarptautinės VVG mugės organizatoriai „suporavo“ Lietuvos ir užsienio šalių VVG delegacijas, kurios turėjo dalytis vienu stendu-paviljonu ir kartu pristatyti savo veiklą, regioninius produktus, jų gamybą, regionų kultūrinį paveldą, įvairių gaminių.

Pirmąją tarptautinę VVG mugę atidaręs žemės ūkio ministras K. Starkevičius nedaugžodžiavo, bet, palinkėjęs visiems mugės dalyviams „trumpų kalbų ir didelių darbų“, su dideliu dėmesiu apžiūrėjo  VVG stendus, džiaugdamasis dalyvių gausa, kaimo žmonių kūrybingumu ir išradingumu.

Užsienio šalių svečiai mielai lankė Lietuvos VVG paviljonus ir ragavo jų maisto produktų, žaidė įvairių žaidimų, domėjosi kultūriniu paveldu. Lietuvos VVG turėjo puikią progą užmegzti ryšius su kolegomis iš  užsienio ir aptarti bendrų projektų vykdymo galimybes.

Tarptautinės VVG mugės metu dalyviai galėjo stebėti net 18  skirtingų kolektyvų – tautinių šokių, folklorinių ir etnografinių ansamblių, kapelų, dramos kolektyvų (Kaišiadorių r. Kalvių suaugusiųjų dramos kolektyvas "Brasta"  vadovė Janina Bernotienė) bei jaunimo ansamblių –pasirodymus.

Akimirkos iš renginio čia

Kaišiadorių r. VVG ir ŽŪM informacija