Dviejų dienų mokymai 2012 m. birželio 28-29 dienomis

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių ir vietos projektų vykdytojų gebėjimų aktyvinimas“, valdybos narius ir narius 2012 m. birželio 28-29 dienomis, pakvietė į dviejų dienų mokymus kitos vietos veiklos grupės teritorijoje – Prienų rajone, Vazgaikiemio kaime. Mokymai vyko tema „SUDĖTINGOS SITUACIJOS BENDRAVIME. KONFLIKTŲ SPRENDIMAS“. Juos vedė psichologė, konsultantė, lektorė Eglė Masalskienė.

      Dvi dienas mokymų metu dalyviai aktyviai reiškėsi diskusijose, dalinosi sudėtingų, stresinių situacijų patirtimi, turėjo tas situacijas suvaidinti ir, padedami lektorės, jas išspręsti.

Skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą, dalyviai vyko susitikti su Prienų bei Birštono VVG darbuotojais. Susitikimų metu pasidalino patirtimis vykdant vietos plėtros strategijas, įgyvendinant vietos projektus, aptarė ir pasidalino patirtimi sprendžiant iškylančius sunkumus ir pasidžiaugė pasiektais rezultatais.

Dėkojame Prienų ir Birštono VVG darbuotojams už malonų ir šiltą priėmimą ir suteiktą galimybę pasikeisti patirtimi ir pasidalinti nuomonėmis.

Mokymų, susitikimų akimirkos