2012 m. rugsėjo 13  d. vyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės visuotinis posėdis. Posėdžio metu Kaišiadorių r. VVG susirinkimo dalyviai išsirinko valdybos narius laisvoms Kaišiadorių r. VVG valdybos narių vietoms užimti.

Sveikiname prie Kaišiadorių r. VVG valdybos narių prisijungus:

Bendruomenių atstovus: Kalvių bendruomenė - atstovaujama pirmininkės Linos Brazionienės, bei Pakertų bendruomenė - atstovaujama pirmininkės Onutės Račiūnienės.

Verslo atstovų gretas papildė - UAB "Scan Technika direktorius - Mindaugas Šimkūnas.

Linkime sėkmės visuomeninė veikloje.

 

Kaišiadorių r. VVG informacija