Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono VVG valdybos narius į posėdį

"Dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo pagal vietos plėtros strategijos "Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija" (projekto Nr. 4VP-KK-09-2-000006) I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas“ 1 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir 2 priemonę "Kaimo turizmo veiklos skatinimas".
Posėdyje vyks Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 5 vietos projektų atrankos vertinimas. (Iš viso kvietimo metu gauti 9 vietos projektai, vertinimui teikiami 5 vietos projektai.).

Posėdis vyks 2013 m. liepos mėn. 8 dieną, 15:00 val. adresu: Gedimino g. 48, Kaišiadorys.