Kviečiame, asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį, kuris vyks 2013 m. liepos 8 d. (iš karto po projektų atrankos posėdžio) (pirmadienį) 16.00 val. adresu: Gedimino g. 48 Kaišiadorys.

POSĖDŽIO EIGA:

1. Dėl projekto „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ vadovo, laikinai einančio pareigas patvirtinimo (nuo 2013-07-09 projekto vadovė J. Augustinavičienė išeina vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis 2 metai. Siūloma toliau laikinai eiti projekto „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ vadovo pareigas -  Jurgitai Navickienei, projekto „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ administratorei).

2. Dėl  projekto „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ administratoriaus, laikinai einančio pareigas patvirtinimo (Siūloma toliau laikinai eiti projekto „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ administratorės pareigas - Linai Brazionienei, Kalvių bendruomenės pirmininkei).

3. Dėl Jurgitos Navickienės atostogų grafiko patvirtinimo.

4. Dėl Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimų.

5. Dėl Kvietimų Nr. 03 ir Nr. 04 dokumentacijos keitimo, įtraukiant sąskaitų apmokėjimo būdą.

6. Dėl „Vietos plėtros 2008-2014 m. Strategija“ lėšų įsisavinimo vykdant projektą.

7. Dėl Kvietimo Nr. 06 dokumentacijos patvirtinimo. (dokumentaciją atsiųsiu vėliau -ketvirtadienį)

8. Dėl pritarimo dalyvavimui teritoriniame/tarptautiniame projekte.

9. Dėl problemų įgyvendinant vietos projektus.

10. Kiti klausimai (bendruomenių išlaidų kompensavimo tvarka iš savivaldybės biudžeto ir kt.). 

Jeigu turite kokių papildomų klausimų darbotvarkei  siūlykite, taip pat iki posėdžio siūlykite kandidatus į valdybos pirmininkus.

 

Kaišiadorių r. VVG informacija