2013-12-30 15 val. vyko Kaišiadorių rajono VVG valdybos narių Vietos projektų atrankos posėdis. Posėdyje dalyvavo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovės Vilija Savickienė ir Jolanta Černauskienė.

Kvietimas buvo paskelbtas pagal „VIETOS PLĖTROS  2008-2014 METŲ STRATEGIJA“ I prioriteto „KAIMO VERSLŲ ĮVAIRINIMAS, GYVENTOJŲ UŽIMTUMO IR PAJAMŲ DIDINIMAS“ 1 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir 2 priemonę "Kaimo turizmo veiklos skatinimas", bei IV prioriteto "ETNOKULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, PLĖTRA IR PANAUDOJIMAS KRAŠTO TRADICIJŲ IŠLAIKYMUI" 1 priemonę "Etnokultūros paveldo objektų išsaugojimas". Kvietimo Nr. 6  metu buvo gautos 8 vietos projektų paraiškos. Posėdžio dalyviai, išklausę vertintojų išvadas dėl vietos projektų tinkamumo, Kaišiadorių r. VVG  Strategijos finansavimą skyrė 8 vietos projektams:

1. RIMAS DEGUTIS, projektas Pramoginių valčių nuomos verslo plėtra“, paramos suma 64 306,00 Lt;

2. UAB "VĖJŲ FĖJA“, projektas Vaikų turistinės, etnografinės stovyklos „Žemyna“ paslaugų plėtra, paramos suma 43 884,25 Lt;

3. VIDMANTAS KERŠEVIČIUS, projektas Kaimo turizmo Dalios sodybos plėtra, paramos suma 30 607,72 L;

4. POVILAS BAJORŪNAS, projektas Povilo Bajorūno medinių surenkamų statinių ir jų detalių gamybos cechas“, paramos suma 62 107,32 L;

5. KALVIŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO PARAPIJA, projektas Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios stogo remontas“, paramos suma 159 904,65 L;

6. UAB „GUDIENOS ENERGIJA“, projektas „SPA ŠILAS“ įkūrimas“, paramos suma 70 000,00 L;

7. MB „PIRTIS PLIUS“, projektas MB „PIRTIS PLIUS“ materialinės bazės sukūrimas“, paramos suma 58 098,14 L;

8. UAB „BAUMISTA“, projetas UAB „BAUMISTA“ materialinės bazės stiprinimas“, paramos suma 70 000,00 Lt.


Vietos projektų vykdymo sutartys bus pasirašomos su juridiniais asmenimis, kai Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius įsakymu patvirtins Kaišiadorių r. VVG valdybos sprendimą.