Kaišiadorių rajono VVG Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po Strategijos įgyvendinimo projektų kontrolės laikotarpiu privalo organizuoti visų vietos projektų stebėseną ir kontrolę. Vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių nuostatomis ir vietos projektų, įgyvendintų pagal Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2015 06 17 protokolu Nr. 5, Kaišiadorių r. VVG administracija kartu su Kaišiadorių r. VVG valdybos nariais 2015 metų spalio, lapkričio mėnesiais, atliks įgyvendintų vietos projektų pagal „Vietos plėtros 2008-2014 metų Strategiją“ patikras vietoje.  

Kaišiadorių r. VVG informacija