Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius, valdybos narius, bendruomenių pirmininkus į susirinkimą, kuris vyks 2019 m. birželio 12 dieną 17,00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

VVG VISUOTINIO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG valdybos narių išrinkimo iki kadencijos pabaigos.
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG VPS strategijos keitimo.
3. Dėl Kvietimo Nr. 4 dokumentacijos pristatymo.
4. Dėl Kvietimo Nr.2 ir Nr.3 įgyvendinimo eigos.

VVG VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG valdybos pirmininko rinkimų
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG strategijos Kvietimo Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimo.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Kvietimą Nr. 3 adresu: Kęstučio g. 22 Kaišiadorys.

Vietos projektų paraiškų rinkimas nuo 2018 09 06 iki 2018 11 05

1. VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7)

1.1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“(kodas LEADER-19.2-7.2) parama iki 50 000 Eur. intensyvumas 80 %

1.2. veiklos sritis„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“(kodas LEADER-19.2-7.6) parama iki 95 373 Eur. intensyvumas 80 %

2. VPS priemonė„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) parama iki 5 000 Eur. intensyvumas 80 % arba 95 % arba 100 %

Visa Kvietimo Nr. 3 dokumentacija http://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-iii.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.), ir telefonais:

  • projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800;
  • projekto administratorė Auksė Degutytė, tel.: +370 648 03054;
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.