Džiaugiamės kartu su Stabintiškių bendruomene ir jos pirmininke Daiva Vaitkūniene, nes 2021-07-14 nuotoliniu būdu buvo pasirašyta vietos projekto „Stabintiškių krautuvės kūrimas“ sutartis. Projekto paramos suma 70.000,00 eurų. Projekto metu negyvenamas pastatas bus pritaikytas krautuvėlės veiklai, sukurtos 2 darbo vietos po 0,5 etato.

Linkime stiprybės, kantrybės, sklandaus projekto įgyvendinimo ir kuo greičiau atverti naujos krautuvėlės duris!

sweets 887722 1920

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos

Informuojame, jog Raseinių rajono VVG, kurios partneriais esame mes, Kaišiadorių r. VVG, gavo finansavimą teritoriniam projektui "Šildanti šviesa" ir laukiame jo įgyvendinimo.

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ ne tik organizuoja vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, bet ir ieško kitų finansavimo šaltinių įvairių projektų įgyvendinimui. Pavasarį Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikta teritorinio bendradarbiavimo projekto „Šildanti šviesa“ paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Projekto partneris - Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. 2021 m. liepos 5 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu projektui „Šildanti šviesa“ skirta 28 661,03 Eur, pareiškėjas turės prisidėti 754,24 Eur, partneris - 754,23 Eur, bendra projekto vertė - 30 169,50 Eur.

Projekto tikslas - mokyti Raseinių ir Kaišiadorių rajonų kaimo bendruomenių narius kūrybiškai organizuoti bendruomeniškas žiemos šventes, atskleidžiant Advento ir Kalėdų prieššvenčio ištakas, simbolizmą, saugant tradicijas ir papročius. Projekto tikslinė grupė: senyvo amžiaus kaimo gyventojai ir jaunimas iki 40 metų amžiaus. Projekto įgyvendinimo metu Raseinių rajono VVG suorganizuos 2 projekto koordinavimo dalyvių susitikimus su partneriais, 2 praktines kalėdines dirbtuves. Vienos dirbtuvės vyks Raseinių rajono teritorijoje, antros - Kaišiadorių rajono teritorijoje. Praktinių kalėdinių dirbtuvių metu dalyviai klausysis pranešimų, išmoks pagaminti advento vainiką, dalyvaus jų parodoje ir daugumą vainikų padovanos savo teritorijose gyvenantiems socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Kiekvienas dalyvis taip pat išmoks pagaminti lauko kalėdinių žaisliukų, skirtų papuošti savo kaimo lauko eglutes. Antrame projekto etape bus suorganizuotos kūrybinės kalėdinių švenčių organizavimo dirbtuvės. Į bendrą veiklą susiburs abiejų rajonų komandos. Dalyviai mokysis kurti renginių scenarijus, kalėdines šventes organizuoti naujoviškiau, kūrybiškiau, dalinsis patirtimi.

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos

2021 m. liepos 5 d. 10:00 val. ZOOM platformoje įvyko Kvietimo Nr. 9 Projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdyje dalyvavo 14 balso teisę turinčių valdybos narių, NMA atstovė, VVG darbuotojos. Jo metu buvo svarstyti klausimai dėl pritarimų vietos projektams.

Buvo nuspręsta:

1. pritarti 1 vietos projektui ir perduoti jį į kitą vertinimo etapą;

2. pritarti 1 vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą, įtraukiant projektą  į rezervinių projektų sąrašą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už skirtą savo laiką!

Pako 2021 07 05 foto

Pako 2021 07 05 foto1

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos

Liepos 1 d. Kaišiadorių r. VVG administracija dalyvavo tyrimo „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įtaka skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą 2014–2020 m.“ rezultatų pristatymo renginyje. Tyrimą Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko UAB „ESTEP Vilnius“. Tyrimas vykdytas 2021 m. sausio-birželio mėn. Tyrimas atliktas norint nustatyti, ką LEADER metodas davė kaimo vietovėms ir apima 49 VVG/Vietos plėtros strategijas. Detaliau analizuotos 3 VVG (Alytaus r.-Birštono, Kauno r., Šilutės r.). Analizuoti vietos projektai ir teritoriniai/tarptautiniai projektai. Tyrimo metu vyko VVG narių ir administracijos darbuotojų apklausa ir VVG administracijos atstovų apklausa. Tyrimą pristatė Neringa Viršilienė UAB “Estep” vertinimo grupės vadovė ir analitikas Darius Jazepčikas.

Tyrimo pristatymasTyrimo pristatymas1

Tyrimo pristatymas4Tyrimo pristatymas2

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos

Page 1 of 4