2022 m. balandžio 7–8 d. Panevėžio rajone, Bistrampolyje, vyko Lietuvos kaimo parlamento V sesija. Lietuvos kaimo bendruomenių lyderiai kartu su Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo, Ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, mokslo institucijų bei socialinių partnerių atstovais diskutavo apie tai, kas svarbu šiandien, kad Lietuvos kaime būtų gera gyventi tiek dabar, tiek ateityje.
Renginio metu buvo diskutuojama apie LEADER priemonęvdabar ir ateityje bei lankomi Lietuvos 2014-2020 m. kaimo plėtros programos lėšomis finansuoti projektai.

 

https://aina.lt/bistrampolio-dvare-vyko-lietuvos-kaimo-parlamento-sesija/?fbclid=IwAR2Daylrn_lMYHfNsk9d0s867aDxTsOGOzkMtOLpW5jtqCpvXyOxFtcb-Ss

https://www.facebook.com/gntvhd/videos/684710805984003

https://www.facebook.com/LKBSajunga/videos/1524250687976251

https://www.facebook.com/LKBSajunga/photos

 

278139188 1407902762979798 5598611305923748797 n 

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

2022-03-31 - 04-01 dienomis vyko VVGT konferencija "LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.".

Konferenciją pradėjome įnešdami vėliavas ir pagerbdami Ukrainos didvyrius!

Labai džiaugiamės gausiu svečių dalyvavimu. Atvyko LR Žemės ūkio ministerijos viceministras Egidijus Giedraitis bei visa ŽŪM komanda: programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Virginija Liukpetrytė, vyriausiosios specialistės Eglė Neniškienė ir Jelena Dokudovič, ES paramos programos programų stebėsenos ir vertinimo skyriaus vedėja Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė ir skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Mizėje.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktorius Kšištof Dokudovič, laikinai einanti LEADER priemonių skyriaus vedėjo pareigas Roma Kvedarienė, skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgita Grigaliūnienė, Jovita Stelmokaitienė, Aida Markaitienė.

Sulaukėme svečių iš Lenkijos – tai VVG Lider Pojezierza pirmininkas Krzysztof Wiklak ir pirmininko pavaduotojas Ireneusz Kostka ir visa šauni jų VVG komanda. VVG "Lesna Kraina Górnego Śląska" projektų koordinatorė Magdalena Morcinek.

Taip pat Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė bei VšĮ “Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros” Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja Kristina Mockutė.

Konferenciją savo pranešimu "LEADER 20: Partneriai, projektai, rezultatai, patirtis, sumanumas" pradėjo Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė.

Toliau Molėtų r. VVG “Keisdamiesi keičiame” pirmininkė Dalia Mikelinskienė pristatė projektą, kuris veda Sumanaus kaimo link Molėtų rajone.

Kitas pranešimas "Sumanaus kaimo projektų kūrimas Lenkijoje. “Sumanumas” reiškia sumaniai galvoti. Gerieji pavyzdžiai.", kurį pristatė Ireneusz Kostka, VVG "Lider Pojezierza" pirmininko pavaduotojas.

Konferencijos dalyviai dalyvavo VVG judesio edukacijoje, kurią vedė Aida Rubel, Akmenės r. VVG pirmininkė. Jos metu buvo atlikta lengva mankšta siekiant palaikyti gerą dalyvių savijautą ir nuotaiką konferencijos metu.

Po mankštos vyko pristatymas tema "Lietuvos kaimiškų teritorijų raidos aktualijos: socio-demografiniai pokyčiai ir kaimo bendruomenių organizacijų vaidmuo". Pristatė Edis Kriaučiūnas, Lietuvos socialinių mokslų centras, Regionų ir miestų tyrimų skyrius bei kolegė.

Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė ir Vilūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Cikanavičius dalyvius supažindino su Sumanaus kaimo link žengiančiu Kaišiadorių r., pristatė bendruomenių vykdomus verslus Kaišiadorių r.

Po pietų antrojoje renginio dalyje vyko Sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvės. Darbas grupėse buvo padalintas į:

I grupę. Vietos ekonomikos projektai.

Moderatorius Mindaugas Kiznis.

II grupę. Įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai.

Moderatorė Ieva Kudabaitė.

III grupę. Sumanios vietos bendruomenės projektai.

Moderatorė dr. Ligita Smagurauskienė.

 

Antrąją konferencijos dieną, vyko darbo grupėse rezultatų pristatymas, aptarimas ir refleksija.

Taip pat nuotoliniu būdu, naudojant pokalbių platformą MS Teams, buvo pristatytas Kauno rajono Lapių miestelio bendruomenės centro projektas – bendruomenės virtuvės studija, pagal VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kurioje vystoma integruoto socialinio verslo modeliu pagrįsta veikla – edukacijos ir praktiniai mokymai, siekiant teigiamo ir išmatuojamo socialinio poveikio, skirti pagerinti vietos gyventojų žinias, kompetencijas ir gebėjimus sveikos mitybos, tvaraus maisto vartojimo ir ekonomiškai naudingo šeimos mitybos planavimo klausimais.

Konferenciją vainikavo savarankiškas vietos projektų lankymas Alytaus, Prienų ir Kauno rajonų VVG teritorijose bei jų siūlomos edukacijos.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!!!

(Informacija VVG tinklo)

 

68 img 068

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

2022 m. balandžio 6 d. Prienų rajono VVG teritorijoje vyko teritorinio projekto "Žydinti Lietuva" koordinacinis posėdis.

Posėdžio metu buvo aptarti prekių, reikalingų praktinėms dirbtuvėms, išvežiojimo ir sandėliavimo klausimai. Patikslinti dirbtuvių adresai ir datos.

20220406 112106

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

2022 m. kovo 31 d. – balandžio 1 dienomis Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas."

Konferencijos metu Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė kartu su savivaldybės tarybos nariu – Vilūnų bendruomenės pirmininku Eugenijum Cikanavičium pristatė Vilūnų kaimo bendruomenės projektą „Vilūnų kaimo bendruomenės paslaugų centras“.

Diskutavome apie sumanius kaimus, dalinomės įžvalgomis ir idėjomis.

277702754 5411776928854639 1465602592377239293 n

IMG 20220331 131546

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

KVIETIMAS NR. 11

Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.
 
KVIETIMAS NR. 11 GALIOJA NUO 2022 M. BALANDŽIO 1 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. 17:00 VAL.
 
Informacinis seminaras apie KVIETIMĄ NR. 11 nuotoliniu būdu vyks balandžio 11 d., sekite informaciją „Facebook“ paskyroje ir tinklapyje.
 
KVIETIMAS NR. 11 PASKELBTAS ŠIOMS PRIEMONĖMS:
1. „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“
Parama iki 38 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
 
2. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
Parama iki 70 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
3. „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“
Parama iki 121 061,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, labai maža arba maža įmonė, ūkininkas, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
4. „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“
Parama iki 2 248,37 Eur, paramos intensyvumas iki 100%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ir kiti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais:
projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel. Nr. +370 607 63800;
viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė, tel. Nr. +370 659 76780;
viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė, tel. Nr. +370 607 59080;
finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel. Nr. +370 607 59305;
taip pat el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Daugiau informacijos puslapyje www.kaisiadorysvvg.lt
PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos