PARAIŠKOS TURI BŪTI PASIRAŠYTOS KVALIFIKUOTU EL. PARAŠU IR SIUNČIAMOS EL. PAŠTU: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kvietimo Nr. 11 informacinis video 

 

Skelbimas Nr. 11

 

11.1. PRIEMONĖ "Ūkio ir verslo plėtra" I veiklos sritis "Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti" vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

11.2. PRIEMONĖ „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

11.3. PRIEMONĖS „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

11.4. PRIEMONĖ „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

NAUDINGOS NUORODOS

1. Viešinimo taisyklės

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės

3. Vietos projektų administravimo taisyklės

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

Pildymo aprašas: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

6. „Vienos įmonės“ deklaracija.

7. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

8. Socialinio verslo gairės

9. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

10. Netiesioginių išlaidų taikymo metodika

11. Remiami paprastojo remonto darbai

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2020-2022 metams

Plėtros planas iki 2023 metų

Statybos techniniai reglamentai (STR)

 

ATMINTINĖS PAREIŠKĖJAMS:

1. NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

2. VIEŠINIMAS

Be pavadinimo

2022 m. kovo 24 d. 11:00 val. ZOOM platformoje, įvyko Kaišiadorių r. VVG valdybos posėdis.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1.     Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentacijos patvirtinimo.

2.     Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 2022 06 01 iki 2022 08 31.   

3.     Dėl Kaišiadorių rajono VVG projektų paraiškų teikimo ir dalyvavimo partnerio teisėmis teritorinio bendradarbiavimo projekte.

 

Posėdžio klausimams pagal darbotvarkę buvo pritarta. Platesnė informacija nurodyta protokole.

 

22222222

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems. 

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

KAIŠIADORIŲ R. VVG VALDYBOS POSĖDIS 2

Kviečiame į VVG  valdybos posėdį, kuris vyks 2022 m. kovo 24 d. 11:00 val. ZOOM platformoje, prisijungimai išsiųsti el. paštu.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1.     Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentacijos patvirtinimo. 

2.     Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 2022 06 01 iki 2022 08 31.   

3.     Dėl Kaišiadorių rajono VVG projektų paraiškų teikimo ir dalyvavimo partnerio teisėmis teritorinio bendradarbiavimo projekte.

 

P.S. Negalintys nuotoliniu būdu dalyvauti posėdyje savo nuomonę, pastabas, balsavimą galite pareikšti iki posėdžio pradžios arba įgalioti kitą valdybos narį Jus atstovauti.

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

Kovo 4 d. Kaišiadorių r. VVG valdybos nariai buvo kviečiami į nuotolinį posėdį. Posėdžio metu, dalyviai atsakė nuotoliniu paštu, buvo nutarta pritarti projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ vadovės 2022 metų kasmetinių atostogų grafiko, kuris patvirtintas 2022 01 27 patikslinimui.

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos

2022 m. kovo 3 dieną Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės administracija, bendruomenių atstovai, valdybos nariai, nariai ir visi norintys išvyko į Raseinius, kur vyko teritorinio bendradarbiavimo projekto "Šildanti šviesa"  baigiamasis renginys. Šį projektą įgyvendino Raseinių rajono vietos veiklos grupė kartu su Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupe.

Beabejo, atsižvelgiant į šių dienų įvykius pasaulyje, renginys prasidėjo tylos minute pagerbiant žuvusiuosius Ukrainoje.

Buvo prisiminti 2021 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais Kaišiadorių rajone ir Raseinių rajone vykusių dirbtuvių rezultai, kai visi dalyvavusieji dirbtuvių metu gamino dekoracijas ir vėliau tomis dekoracijomis puošė savo bendruomenių eglutes. Klausėmės pranešimų tokiomis temomis kaip "Kalėdiniai scenarijai vaikų šventėms", "Kalėdinių renginių organizavimas", apie kalėdinius burtus, žaidimus, tradicijas.

Taip pat buvo apdovanoti konkurso "Gražiausia kalėdinė eglutė" nugalėtojai.

Norime asmeniškai padėkoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorei Vaidai Babeckienei, kuri kartu aktyviai dalyvavo ir buvo kartu su bendruomenėmis šiame renginyje ir atstovavo Kaišiadorių r. savivaldybę bei Kaišiadorių r. VVG valdybą.

 

IMG 0befcd15337c0556134f710130931892 V

IMG 84362d5e084ba650e49ab42b97a015c5 V

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos