Kvietimas nr. 10 1


Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.
Kvietimas Nr.10 galioja nuo 2021 m. gruodžio 10 d. 08:00 val. iki 2022 m. vasario 1 d. 17:00 val.

„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“
Parama iki 32 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Visa informacija apie KVIETIMĄ Nr. 10 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-x.html
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais: projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel. Nr. +370 607 63800; viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė, tel. Nr. +370 607 59080; viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė tel. Nr. +370 659 76780; finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel. Nr. +370 607 59305; taip pat el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Daugiau informacijos puslapyje www.kaisiadorysvvg.lt
PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos