KVIETIMAS NR. 11

Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.
 
KVIETIMAS NR. 11 GALIOJA NUO 2022 M. BALANDŽIO 1 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. 17:00 VAL.
 
Informacinis seminaras apie KVIETIMĄ NR. 11 nuotoliniu būdu vyks balandžio 11 d., sekite informaciją „Facebook“ paskyroje ir tinklapyje.
 
KVIETIMAS NR. 11 PASKELBTAS ŠIOMS PRIEMONĖMS:
1. „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“
Parama iki 38 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
 
2. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
Parama iki 70 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
3. „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“
Parama iki 121 061,00 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, labai maža arba maža įmonė, ūkininkas, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
 
4. „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“
Parama iki 2 248,37 Eur, paramos intensyvumas iki 100%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ir kiti viešieji juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.