Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės naujos sudėties valdyba 2022 12 15 rinkosi į pirmąjį posėdį ir išsirinko VVG valdybos pirmininką.
 
Kaišiadorių rajono VVG valdybos pirmininku išrinktas Tomas Stelmokas - Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkas.
 
Susirinkusi valdyba ne tik išsirinko valdybos pirmininką, bet ir apsvarstė gautus prašymus, priėmė į Kaišiadorių rajono VVG narius naują narį.
Sveikiname Erlandą Vitkauskienę tapus Kaišiadorių rajono VVG nare.
 
Taip pat buvo apsvarstytas Kvietimas Nr. 13 planuojamas 2023-03-01 iki 2023-04-30
 
Šioms priemonėms:
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra.
 
Dėkojame VVG valdybai už rezultatyvius susitikimus.

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2022. Visos teisės saugomos