2023 m. kovo 9 d. nuo 14:00 val. vyko Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 13 teikti paraiškas pagal "Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 - 2020 m. strategiją" informacinis seminaras.

Kvietimas pateiktas 4 priemonėms:
1. „Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra“
2. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
3. „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“
4. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“

Kvietimo ir informacinio renginio medžiaga nuorodoje:
https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-xiii.html

 

1

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos