2023 m. balandžio 5 dieną, Kaišiadorių r. VVG kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė susitarimą, kuriuo numatyta prie įgyvendinamos Kaišiadorių r. VVG vietos plėtros strategijos pridėti dar 5 proc. virškontraktavimo sumos (t. y. 128 808,00 Eur), kuri bus skirta vietos projektams įgyvendinti.
Kaišiadorių r. VVG valdybos posėdyje buvo nutarta šiuos pinigus skirti projektams, kurie šiuo metu yra rezervo sąraše, įgyvendinti.

Kaišiadorių r. vvg į Kaišiadorių rajoną pritraukė dar 128 80800 Eur

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos