Informuojame, kad 2023 m. gegužės 12 d. 12:00 val. Gedimino g. 55, Kaišiadorys ir ZOOM platformoje (prisijungi duomenys atsiųsti asmeniškai el. paštu) vyks Asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis pagal vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“, Nr. 42VS-KK-15-1-06751. 

Jeigu PAK posėdyje dalyvaujate pirmą kartą, tuomet prašome pasirašyti ir atsiųsti VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO NARIO IR NARIO-STEBĖTOJO NEŠALIŠKUMO IR KONFIDENCIALUMO DEKLARACIJĄ.

 

P.S. Asmenys, kuriems kyla interesų konfliktas dėl pateiktų vietos plėtros projektų, iki PAK pradžios turi pasirašyti ir atsiųsti prašymą nusišalinti nuo balsavimo dėl tam tikro klausimo.

 

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos