Rugpjūčio 10 d. vyko VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis.
Buvo aptarta:
▶Visuotinis narių susirinkimas
✅Nutarta, kad visuotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. rugpjūčio 30 d., 11 val. Muziejaus g. 1, Zapyškis, Kauno r. Visuotiniame narių susirinkime bus renkamas VVG tinklo pirmininkas ir valdyba. Taip pat bus svarstomas klausimas dėl nario mokesčio.
▶Kandidatų į valdybos narius ir pirmininko poziciją teikimo tvarka
✅ Aptarta kandidatų į valdybos narius ir pirmininkus delegavimo tvarka. Paraginta aktyviai teikti siūlymus. VVGT nusistovėjusi tvarka deleguoti kandidatus nuo apskrities, to dar nepadariusios apskritys paragintos tai atlikti kaip galima greičiau. Akcentuota, kad į valdybą siūlyti aktyvius, iniciatyvius kandidatus, kurie būtų pasirengę investuoti savo laiką ir jėgas visų VVG labui.
▶Dėl socialinio verslo gairių ir Sumanaus kaimo taisyklių
✅Aptartos socialinio verslo gairės ir Sumanaus kaimo taisyklės. Buvo nuspręsta dar kartą diskutuoti su Žemės ūkio ministerija dėl galimybių supaprastinti šiuos teisės aktus. Preliminariuose projektuose daug ribojimų, perteklinių reikalavimų, sudėtinga sumanaus kaimo taisyklių struktūra. VVGT jau ilgą laiką akcentuoja, kad sumanių kaimų projektams, reikia ir sumanių įgyvendinimo taisyklių, bet panašu, kad jos tik sudėtingėja, bet ne sumanėja.
▶Dėl VPS įgyvendinimo eigos
✅ Priminta, kad dabartinių VPS įgyvendinimas galimas iki 2025 m. rugsėjo 1 d. Lygiagrečiai bus galima pradėti įgyvendinti ir naują VPS, laikantis taisyklių reikalavimų. Aptarta probleminiai klausimai dėl intensyvių darbų vasaros metu ir pasitaikančių vėlavimų derinant VPS įgyvendinimo darbus su atsakingomis institucijomis.
▶Dėl VPS vertinimo eigos
✅ Naujų VPS vertinimas bus baigtas iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. ir tuomet VVG bus informuojamos apie vertinimo rezultatus. Rugsėjo mėnesį prasidės projektų atrankos komitetų organizavimas Žemės ūkio ministerijoje, kurių metu bus tvirtinamos VPS.
 
VVG tinklo informacija.
 

---

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos.