2023 m. rugsėjo 27 d. įvyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Posėdžio metu buvo patvirtinta Kvietimo Nr. 14 dokumentacija.

Kvietimas numatomas nuo 2023 m. spalio 10 d. iki gruodžio 10 d. pagal priemones:

1. "Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“

2. "Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“.

 

---

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos.