2023 m. spalio 11 d. vyko kassavaitinis VVG tinklo susitikimas.

Kalbėjo apie:

1. 2023-2027 m, VPS finansinį planą 
2. Dėl VVGT nario mokesčio 
3. Jolitos Umbrasienės pranešimas apie tarptautinio projekto patirtį su Austrijos kolegomis
4. Dėl SK ir SV gairių 
5. VVGT valdybos narių kuruojamų sričių pristatymas
6. Kiti klausimai

10 11

---

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2023. Visos teisės saugomos.