KOLEGOS SVEČIUOSE!

Lapkričio 22 dieną Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) atvyko susipažinti su Kaišiadorių rajono VVG 
įgyvendinamais ir įgyvendintais LEADER projektais.

Pirmasis susitikimas vyko Žaslių amatų centre, kuriame Kaišiadorių r. VVG pirmininkė J. Augustinavičienė
pasidalijo patirtimi apie 2014–2020 m. strategijos lėšomis įgyvendinimus vietos projektus, vykdomas tarptautinio
bendradarbiavimo projekto veiklas, pristatė VVG veiklos pasiekimus.
Žaslių kultūros centro direktorė Raselė Ščerbavičienė pristatė Žaslių kultūros centro padalinį, įkurtą Žaslių kultūros
centro patalpose pagal „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategijos priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas“.

Toliau su kolegomis vykome aplankyti Kalvių bendruomenę. Kalvių bendruomenės namai atnaujinti
pagal 2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti
su Kalvių pėsčiųjų ir dviračių taku į Kalvių ežero pakrantę, kurio įrengimas finansuotas pagal strategijos priemonės
veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Aplankėme dar vieną Kaišiadorių rajono įgyvendinamą projektą UAB "Atokampis" turizmo kaime ir susijusių paslaugų
kūrimas ir plėtra. UAB „Atokampis“ paramos lėšomis, įsigijo kilnojamąjį namelį, kuriame siūlo mėgautis asmeniniu poilsiu dviems.

Taip pat aplankėme Anglininkų kaimo bendruomenę, pristatyta „Nemuno dienos centro“ veikla. L. Babenskas
dalyvius supažindino su įgyvendinamais ir įgyvendintais bendruomenės projektais.

Pakeliui namo dalyviai susipažino su Pratkūnų kaime Kruonio seniūnijoje įsikūrusią UAB „Vėjų fėją“. Šis
projektas dar yra įgyvendinamas pagal Kaišiadorių strategijos veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti.

Dėkojame Širvintų r. VVG už apsilankymą ir smagiai praleistą laiką. Iki kitų kartų!
Taip pat didelį ačiū tariame vietos projektų vykdytojas už šiltus priėmimus ir pasidalintus patarimus.

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Lapkričio 13 dieną 17.00 val. Kaišiadorių rajono VVG nariai rinkosi į visuotinį - rinkiminį narių susirinkimą. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t69/1/16/1f331.png");">🌱

Susirinkimo metu buvo renkamas naujas Kaišiadorių rajono VVG pirmininkas ir Kaišiadorių rajono VVG valdyba, nes baigėsi trejų metų kadencija.

Susirinkimo pradžioje Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė supažindino narius su gauta padėka iš Kaišiadorių r. Šventosios Faustinos mokyklos.
Kaišiadorių r. Šventosios Faustinos mokykla dėkoja Kaišiadorių r. gyventojams ir bendruomenės už paaukotas dovanas mokyklos mokiniams.

Toliau Kaišiadorių r. VVG nariai išklausė VVG pirmininkės J. Augustinavičienės veiklos ataskaitą.

VVG valdybos veiklos ataskaitą pristatė Kaišiadorių rajono VVG valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus.

Po pranešimų, ataskaitų patvirtinimo buvo renkamas VVG pirmininkas.
Sekančiai 3 metų kadencijai buvo pasiūlyta ir išrinkta Janina Augustinavičienė. Sveikinimai pirmininkei!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1a/1/16/1f33b.png");">🌻

Kaišiadorių rajono VVG valdyba renkama iš trijų atstovaujamų sektorių tai, valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės.
Valdybą sudaro 20 asmenų. Valdybos nariai buvo renkami iš jau esamų ir naujai pasiūlytų kandidatų.

Trejų metų kadencijai išrinkta Kaišiadorių rajono VVG valdyba:
Kaimo bendruomenių atstovai:
1. Vytautas Šimkūnas - Žiežmarių bendruomenės pirmininkas;
2. Marius Monkevičius - Vladikiškių bendruomenės pirmininkas;
3. Rimantė Daniulienė - Karčiupio bendruomenės pirmininkė;
4. Birutė Cikanavičiūtė - Vilūnų kaimo bendruomenės atstovė;
5. Algirdas Degutis - Kalvių bendruomenės atstovas;
6. Linas Babenskas - Anglininkų bendruomenės pirmininkas;
7. Renata Karpavičiūtė - Darsūniškio bendruomenės atstovė;
8. Nemira Abloževičienė - Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ pirmininkė;
9. Liutauras Palaitis - Žaslių bendruomenės veiklos centro pirmininkas;
Verslo sektoriaus atstovai:
10. Mindaugas Šimkūnas - UAB „Scan technika“;
11. Aldona Šidlauskienė - Ūkininkė;
12. Vaidas Mitkus - Ūkininkas;
13. Renata Janulevičienė - UAB „Chrustik“ atstovė;
14. Tomas Stelmokas - Individuali veikla;
Vietos valdžios sektoriaus atstovai
15. Vytenis Tomkus - Kaišiadorių r. savivaldybės meras;
16. Virginijus Ceslevičius - Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys;
17. Ramutė Taparauskienė - Kaišiadorių r. savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja;
18. Eugenijus Cikanavičius - Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys;
19. Vaida Babeckienė - Kaišiadorių r. savivaldybė tarybos narė;
20. Darius Vilimas - Kaišiadorių r. savivaldybės mero pavaduotojas.

Sveikinimai valdybai!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te3/1/16/1f490.png");">💐
Linkime sėkmės ir sutarimo projektų įgyvendinime bei sprendimų priėmime.
Nuoširdų ačiū tariame visiems dalyvavusiems!
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Lapkričio 14 dieną Bačkonių konferencijų centre vyko praktinė edukacija - konkursas „Saulės smūgis“, pagal Kaišiadorių rajono
vietos veiklos grupė įgyvendinamą tarptautinio bendradarbiavimo projektą ,,Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai''.

Konkurse dalyvavo 5-6 klasių mokiniai iš Kaišiadorių rajono mokyklų:

  • Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija;
  • Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla;
  • Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcinis centras;
  • Kaišiadorių r Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija;
  • Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla;
  • Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija;
  • Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija.

Konkurso tikslas skatinti mokinius pažinti, tirti, domėtis mokslu ir moksline veikla bei formuoti teigiamą mokinių požiūrį į ekologiškai
švarių, atsinaujinančius išteklius naudojančių technologijų diegimą ir naudojimą. Renginio metu vyko ekologiško namo gamyba su saulės
energijos užduotimis. Kiekvienai komandai buvo duotas kartoninis namelis (aukštis 105 cm, ilgis 85 cm, plotis 60 cm) ir minimalus kiekis
priemonių apipavidalinimui (markeriai, guašas, spalvotas popierius, klijai). Vėliau vyko viktorina apie saulės energetiką bei rungtys panaudojant
saulės energiją su duotomis priemonėmis – savadarbių saulės energija varomų automobilių lenktynės.

Konkurso metu mokinių kūrybinį darbą ir teorines žinias apie vėjo energetiką vertino kompetentinga komisija – atsinaujinančių išteklių ir efektyvios
energetikos laboratorijos edukologijos specialistė Regina Erlickytė-Marčiukaitienė, Kaišiadorių r. VVG pirmininkė

Janina Augustinavičienė, Lietuvos saulės energetikos asociacijos Tarybos narys Andrius Karazinas ir Kaišiadorių meno mokyklos dailės mokytoja
metodininkė Inga Armanavičiūtė. Buvo vertinamas namo estetinis ir ekologinis vaizdas, viktorinos ir lenktynių rezultatai.

Konkurso lyderiais tapo:

I vieta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

II vieta Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos II komanda.

III vieta Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

Pagaminti ekologiški namai liko konkurse dalyvaujančių komandų nuosavybė.

Konkursą organizavo Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija kartu su Kaišiadorių rajono VVG,
įgyvendinant tarptautinį projektą „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“.

Dėkojame visiems dalyvavusiems! 
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kaišiadorių rajono VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ vadovė Janina
Augustinavičienė 2019 m. lapkričio 6-9 dienomis dalyvavo Europos kaimo parlamento konferencijoje Candase, Astūrijos regione, Ispanijoje.
https://erp2019.eu/programa/

Į renginį buvo kviečiami Europos sąjungos ir kt. projektinėse veiklose dalyvaujančių šalių dalyviai vietos veiklos grupių atstovai,
kaimo plėtros atstovai bei kiti asmenys, kurie suinteresuoti kaimo plėtra. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau nei 390 dalyvių iš 41 organizacijos.

Dalykinės kelionės metu buvo organizuojami įvairūs seminarai (LEADER/CLLD, smart villages ir t.t.), ekskursijos po ES finansuojamus
projektus, praktiniai užsiėmimiamai, darbas grupėse ir diskusijos apie kaimų ateitį.

Buvo naudinga ir įdomu dalyvauti konferencijoje, dėkojame organizatoriams už galimybę dalyvauti renginyje.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kviečiame visus asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius į visuotinį rinkiminį susirinkimą, kuris vyks:
2019 m. lapkričio 13 d. 17.00 val.
adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys.

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitos už 2017-2019 metus.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaitos už 2017-2019 metus.
3. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko rinkimo.
4. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos rinkimo.
5. Kiti klausimai.

Visų dalyvavimas labai svarbus.
Laukiame Jūsų!

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos