Šiandien, gegužės 20 d., nuo 10:00 val. ZOOM platformoje vyko Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 9 informacinis renginys.
 
Renginį moderavo projekto vadovė Janina Augustinavičienė.
Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė Kvietimo Nr. 9 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, tinkamus pareiškėjus, tinkamumo sąlygas, intensyvumus, socialinio verslo galimybes, projekto paraiškų pildymą, verslo planų sudarymą, projektų ataskaitinį, kontrolės laikotarpį.
Viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė informavo apie projektų įgyvendinimą gavus finansavimą - pirkimų vykdymą, derinimą tiek perkančiosioms, tiek neperkančiosioms organizacijoms, vietos projektų viešinimą.
Projekto finansininkė Egidija Ramaneckaitė suteikė informacijos apie projektų įgyvendinimą gavus finansavimą, mokėjimo prašymų teikimą VVG, bei projektų išlaidų apskaitą.
Ačiū visiems dalyvavusiems!
Be pavadinimo
Be pavadinimo1
Kas negalėjote ar nespėjote dalyvauti renginyje, visą jo įrašą galite peržiūrėti: https://youtu.be/_-5uhbzEU5A
 

Baigėsi Kvietimo Nr. 9 paraiškų teikimo laikotarpis, iš viso gavome 2 vietos projektų paraiškas.

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas

Informacija apie VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 9 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis I

 

INFORMACINIS RENGINYS APIE KVIETIMĄ NR. 9 VYKS 2021-05-20 10.00 VAL. (ZOOM platformoje), sekite naujienas. 

Skelbimas Nr. 9

 

Kvietimo Nr. 9 pristatymo video

Kvietimo Nr. 9 pristatymas 

 

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma + el. versija  *.xlsx formatu

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

NAUDINGOS NUORODOS

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės

3. Vietos projektų administravimo taisyklės

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

Pildymo aprašas: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

6. „Vienos įmonės“ deklaracija.

7. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

8. Socialinio verslo gairės

9. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

10. Netiesioginių išlaidų taikymo metodika

11. Remiami paprastojo remonto darbai

 

NAUDINGOS NUORODOS APIE SOCIALINĮ VERSLĄ

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2021-2023 metams

Plėtros planas iki 2023 metų

Statybos techniniai reglamentai (STR)

 

ATMINTINĖS PAREIŠKĖJAMS:

1. NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

2. VIEŠINIMAS

Kaišiadorių r. VVG valdybos narius gegužės 11 d. 11:00 val. kviečiame į nuotolinį posėdį, kuris vyks ZOOM platformoje (prisijungimo duomenys Jums buvo išsiųsti į el.paštą).
  
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 9 dokumentacijos patvirtinimo.
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ administracijai taikomų darbo užmokesčio koeficientų nustatymo nuo 2021-06-01.
 
Laukiame Jūsų!

Balandžio 27 d. organizuotas Vietos veiklos grupių tinklo nuotolinis visuotinis narių susirinkimas - džiaugiamės gausiu narių dalyvavimu!
Susirinkimo metu buvo pristatytos 2020 m. VVGT veiklos bei finansinė ataskaitos, trumpai pristatyti ir 2021 m. planai, kuriuos tikimės pavyks įgyvendinti sklandžiai, nepaisant Covid 19 keliamų iššūkių.
Susirinkimo dalyviai balsavimu pritarė VVGT norui tapti Žemės ūkio rūmų nariu, tad ruošiamės stojimui ir tikimės atsakingai bei naudingai atstovauti tinklą ir nares VVG.
Aptarti ir kiti aktualūs klausimai, vienas iš jų - sudėtinga Joniškio rajono partnerystės VVG situacija. Kadangi VVGT atstovauja ir gina savo narių interesus buvo priimtas sprendimas kreiptis į Joniškio r. savivaldybės merą bei Joniškio r. partnerystės VVG su tikslu visoms trims šalims susėsti už nuotolinio apvaliojo stalo ir prieiti kompromisą, kuris būtų priimtinas abiems pusėms.
180633424 1888508971322682 6392323974068895173 n