2017 m. sausio 24 d. vyko Kaišiadorių rajono VVG valdybos posėdis. Valdybos nariams buvo pristatyta projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ ataskaita už 2016 metus. Buvo peržiūrėti visi ataskaitos punktai, didžiausią dėmesį skiriant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmams, VPS viešinimui, LEADER metodo ir horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimui ir problemoms, su kuriomis buvo susidurta 2016 metais, siekiant vietos projektų ir strategijos įgyvendinimo pažangos. Taip pat buvo svarstyta dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos projekto derinimo. Valdybos nariams buvo pristatyti pakoreguoti atrankos kriterijai, atsižvelgiant į lapkričio 30 d. pateiktas pastabas. Buvo aptarti pagrindiniai pirmojo kvietimo lūkesčiai ir problemos, po ilgų diskusijų galiausiai nutarta kvietimo dokumentacijos rengimui pritarti. Džiaugiamės, kad sulaukėme naujų prašymų tapti Kaišiadorių rajono VVG nariais. VVG veikloje jau anksčiau aktyviai dalyvavusios Birutė Cikanavičiūtė ir Renata Karpavičiūtė oficialiai tapo VVG narėmis. Sveikiname prisijungus.

Nuotraukos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.

Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį, kuris vyks 2017 m. sausio 24 d. 17.00 val. adresu: Gedimino g. 48, Kaišiadorys.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo.
3. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos projekto derinimo.
4. Kiti klausimai.

Jei negalite dalyvayti posėdyje, įgaliokite kitą valdybos narį Jus atstovauti.

 

Jau ne kartą įsitikinome, kaip naujosios technologijos gali palengvinti dalinimąsi patirtimi ir žiniomis. Kaišiadorių rajono VVG kolektyvas aktyviai dalyvauja Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro surengtose tiesioginėse vaizdo konferencijose. 

Gruodžio 22 d. vyko tiesioginė vaizdo konferencija tema „Viešųjų pirkimų aktualijos“. Mokymus nuotolinių būdu vedė VšĮ „Viešųjų pirkimų biuras“ viešųjų pirkimų ekspertė Zita Lukšienė, moderavo centro specialistas Gytis Viršilas. Per konferenciją buvo aptartos viešųjų pirkimų aktualijos 2017 metais, naujas Viešųjų pirkimų įstatymo projektas. Lektorė atsakė į VVG atstovų jai užduotus klausimus, aktualius vykdant viešuosius pirkimus VVG veikloje. 
Gruodžio 28 d. sudalyvavome vaizdo konferencijoje tema „Socialinis verslas – galimybė spręsti vietos problemas. Socialinio verslo pavyzdžiai“ . Konferencijoje Monika Juknienė kartu su kolega Arūnu Survila pasidalino užsienio šalių socialinio verslo pavyzdžiais, apibrėžė VVG vaidmenį formuojant socialinio verslo politiką regione.
Apie vykusias tiesiogines vaizdo konferencijas daugiau galite sužinoti puslapyje www.leaderlietuva.lt .
Iki 2017 m. sausio 16 dienos konferencijų įrašus galite peržiūrėti čia: 
2016-12-22 vykusios vaizdo konferencijos vaizdo įrašas: https://we.tl/uVVcf4T50a
2016-12-28 vykusios vaizdo konferencijos vaizdo įrašas : https://we.tl/rMp52ZNRZD