Balandžio 11 dieną Briuselyje Europos parlamente vyks Tarptautinė konferencija „LEADERiai kuriantys vietos bendruomenes“ 
Apie LEADER programos įgyvendinimo patirtis dalinsis Kaišiadorių rajono VVG administratorė Aukė Degutytė pristatydama Kaišiadorių rajono VVG veiklą.

  

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kviečiame tapti Kaišiadorių rajono 

VVG rėmėju skiriant 2 % nuo Jūsų GPM.

Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 
---> kodas 300048592

Dėkojame už Jūsų palaikymą! :) 

Dalinamės žinia, kad  vasario 8 d. - kovo 14 d. Nacionalinėje mokėjimų agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai skirti paramą penkiems Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (VPS) projektams.

Paramos sutartis jau pasirašė trys pareiškėjai : Daiva Degutienė, Vidmantas Kerševičius ir UAB "Atkoampis", su kitais likusiais vietos projektais taip pat greitu metu bus sudarytos paramos sutartys. 

Parama skirta:

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER-19.2-SAVA-7

UAB  „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra;

Vidmantas Kerševičius „SODYBA KAIME, TAI DARBAS IR SPORTAS“.

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, kodas LEADER19.2-6.4

UAB „Vėjų fėja“ edukacinės veiklos plėtra;

Daiva Degutienė - Sodybos „Degučių slėnis“ verslo plėtra.

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės ė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

UAB „Ekoreforma“ vietos projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais.

 

Džiaugiamės pasiektu rezultatu, pareiškėjams linkime sklandaus projektų įgyvendinimo. 

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kovo 21 dieną, Ežerėlio kultūros centre dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių visuotiniame susirinkime. 

Susirinkimo metu pristatyta LKBS veiklos ataskaita, 2018 metų finansinė ataskaita, revizijos komisijos ataskaita bei patvirtintos 2018 metų finansiės ir metinės atskaitomybės ataskaitos. 

Taip pat pristatytas LKBS 2019 veiklos planas. 

Susitikimo metu aptariami ir kiti diskusiniai klausimai:

  • dėl Lietuvos mažųjų kutūros sostinių 2020 m. konkurso paskelbimo;
  • dėl Lietuvos kaimo parlamento IV-oji sesijos;
  • dėl LKBS sąskrydžio;
  • dėl LR ŽŪM iškėlimo į Kauną.

  

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kovo 20 dieną vyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijos darbuotojų tradicinis susitikimas.
Susitikimas vyko  Kėdainių rajone, kur svečiai buvo pakviesti susitikti Sirutiškyje.

Pagrindinės temos, kurios buvo aptariamos susitikimo metu: paramos sutarčių rengimo ir pasirašymo peripetijos,
optimalus valdybos narių skaičius ir LEADER programos ateitis po 2020 metų.

Kauno apskrities vietos veiklos grupės suformavo tokius siūlymus dėl LEADER programos ateities po 2020 metų: 

  • Programa turėtų būti daugiafondė, t.y. vietos veiklos grupių vietos plėtros strategija turėtų būti finansuojama iš 3 fondų; 
  • vietos veiklos grupių stambinimas turėtų pirmiausiai būti vykdomas jungiant tos pačios savivaldybės miestų ir kaimų VVG;

Kaimo plėtros fonde LEADER programai turi būti skiriama ne mažiau 8 procentų bendrų lėšų;

  • dokumentai, reglamentuojantys vietos plėtros strategijų rengimą ir atranką turi būti parengti iki strategijų rengimo pradžios;
  • LEADER programa galėtų dalyvauti visų programos prioritetinių tikslų įgyvendinime. 

Po darbingo posėdžio aplankėme reto verslo objektą - šiltnamių ūkį, kuriame auginami bambukai. Ūkio šeimininkas įdomiai papasakojo apie šią Lietuvoje mažai žinomą veiklą, bambukų ir braškių daigų auginimo ir realizavimo ypatybes.

Dėkojame organizatoriams už galimybę diskutuoti ir spręsti opias problemas.

 

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos