Kaišiadorių r. VVG 2021 m. balandžio 6 d. dalyvavo REInA atidarymo renginyje. 

REInA (Europos kaimo inovacijų erdvė) – visos Europos atvira platforma, kurios tikslas – surinkti novatoriškas iniciatyvas, dėl to siekiama skatinti plėtrą ir augimą, verslą ir sąžiningą, ekologišką ir tvarų gamtos išteklių naudjimą. Balandžio 6 dieną vykusiame REIna atidarymo renginyje pristatytas Kaimo inovacijų manifestas, kuriuo siekiama šalinti kliūtis kaimo inovacijoms. Pagrindinės manifesto temos: įgūdžiai ir talentas, kultūra ir mąstysenos pokytis, inovatyvių veiklų/asmenų sąjungos, patraukli darbo ir gyvenimo aplinka jauniems specialistams, minčių lyderystė ir stebėjimas. Manifestą galite rasti ir pasirašyti čia - https://reina.startupole.eu/manifesto.

Renginyje taip pat paliestos temos, aktualios ne tik šiandienai, bet ir ateičiai: kaimo vietovės panaudojimas, technologijų kūrimas, kūrybinė ir kultūrinė pramonė, dronai ir inovatyvūs veiklų junginiai, paslaugos, ekosistemos, žemės ūkis, miškai, gyvuliai ir žuvininkystė šiuolaikinėje kaimo bendruomenėje, dėmesys skirtas moterų vaidmeniui kaimo plėtroje ir jų pritraukimo, bei išlaikymo šiose veiklose ypatumams.

Daugiau apie REInA galite sužinoti čia - https://reina.startupole.eu/

 Doc4 page 001169746280 218779586705766 8306410257258613747 n

KVIETIMAS NR. 8 3 page 0001 1

 

Nuo balandžio 1 d. 8:00 val iki gegužės 14 d. 15:45 val. laukiame paraiškų, pagal Kvietimo Nr. 8 priemones: 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, 

„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“, 

„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“.

 

Visą informaciją apie KVIETIMĄ NR. 8 rasite čia.

Kaišiadorių rajono VVG valdybos nariai 2021 03 30 13,00 val. zoom platformoje dalyvavo posėdyje. Kurio metu pritarė VVG planuojamam Kvietimui Nr. 8 ir jo dokumentacijai, skelbimui nuo 2021 04 01 iki 2021 05 14.

0330

Kaišiadorių r. VVG informacija

Baigėsi Kvietimo Nr. 8 paraiškų teikimo laikotarpis, iš viso gavome 12 vietos projekto paraiškų.

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas

Informacija apie VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 8 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis I

 

INFORMACINIS RENGINYS APIE KVIETIMĄ NR. 8 VYKS 2021 04 12 10.00 VAL. (zoom platformoje) sekite naujienas. 

Skelbimas Nr. 8

 

Kvietimo Nr. 8 pristatymo video

Kvietimo Nr. 8 pristatymas 

 

PRIEMONĖ „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

PRIEMONĖ „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

PRIEMONĖS „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma + el. versija  *.xlsx formatu

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

PRIEMONĖS „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma + el. versija  *.xlsx formatu(viešiems) *.xlsx formatu(privatiems)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

NAUDINGOS NUORODOS

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės

3. Vietos projektų administravimo taisyklės

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

Pildymo aprašas: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

6. „Vienos įmonės“ deklaracija.

7. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

8. Socialinio verslo gairės

9. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

10. Netiesioginių išlaidų taikymo metodika

11. Remiami paprastojo remonto darbai

 

NAUDINGOS NUORODOS APIE SOCIALINĮ VERSLĄ

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2020-2022 metams

Plėtros planas iki 2023 metų

Statybos techniniai reglamentai (STR)

 

ATMINTINĖS PAREIŠKĖJAMS:

1. NEPERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

2. VIEŠINIMAS