Iki balandžio 27 d. 15:00 val. vyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas už 2019 metus.

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, susirinkimo dalyviams buvo išsiųstos finansinės ir veiklos ataskaitos už 2019 m., todėl susirinkimo dalyviai turėjo pakankamai laiko susipažinti su informacija, galėjo pateikti klausimus.

Iš 60 narių dalyvaujančių susirinkime buvo 43 (kvorumas yra).

Susirinkimo dalyviai klausimų ar pastabų nepateikė, buvo nuspręsta pritarti finansinei ir veiklos ataskaitoms už 2019 metus.

Dėkojame dalyvavusiems.

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 dienos sprendimu Nr. V351 ir kt. http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai,

kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius, valdybos narius, bendruomenių pirmininkus į susirinkimą,

kuris vyks 2020 m. balandžio 27 dieną 15:00 val. nuotoliniu būdu el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2019 m. (Pranešėja – Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė)

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2019 m. (Pranešėja – Kaišiadorių r. VVG finansininkė Egidija Ramaneckaitė)

 

Kviečiame visus narius sudalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu ir iki 2020 m. baladžio 27 dienos 15:00 val. pareikšti savo nuomonę numatytais darbotvarkės klausimais atsakant į el. paštą adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dalinamės nuotaikinga video medžiaga prisimenant praktinę edukaciją – konkursą vaikams “Saulės smūgis”.

Video medžiagą galite peržiūrėti paspaudę čia.

2019 m. lapkričio 14 dieną Bačkonių konferencijų centre vyko praktinė edukacija - konkursas „Saulės smūgis“, pagal Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė įgyvendinamą tarptautinio bendradarbiavimo projektą ,,Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai''.

Konkurse dalyvavo 5-6 klasių mokiniai iš Kaišiadorių rajono mokyklų ir per žaidimus mokėsi apie atsinaujinančius išteklius.

IMG 20191114 124529

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

DALINAMĖS INFORMACIJA:
Kvietimas teikti paraiškas projektui "Smart village"
Yra vykdomas projektas "Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st
Century" (vertimas būtų panašiai toks: "21-ojo amžiaus pažangios kaimiškosios teritorijos - parengiamieji veiksmai", verčiant gražiai čia labai tiktų VVGT mokymų tema: "Pažangaus kaimo link").
Kadangi vis daugiau yra kalbama apie "Smart villages", bet taip niekas ir negali atsakyti konkrečiai, kas tai per dalykas, buvo inicijuotas šis projektas, kuris padėtų ne tik apibrėžti sąvoką "Smart village", bet ir sugrupuoti tuos kaimus, pagal tam tikrus kriterijus. Diskusijų yra įvairių, kad:
- tai nebūtinai vienas kaimas, tai gali būti pažangi kaimiška teritorija apimanti kelių kaimų tinklą;
- tai nuolatinis progreso ir inovacijų procesas: vietos poreikiais/iššūkiais - stiprybėmis/ištekliais - galimybėmis paremta pažangaus kaimo strategija - planas - sprendimai;
- būtinas vietos gyventojų įsitraukimas;
- skaitmenizacija yra viena pagrindinių priemonių, tačiau ne vienintelė tapti pažangiu;
- bendradarbiavimas ir tinklaveika (su kaimyniniais kaimais, nacionaliniu mastu ir pan.)
Taigi, šio projekto eigoje bus atrinkti 17 kaimų - kaimiškųjų teritorijų ES (šiai dienai jau yra atrinktos 5, tad dar bus atrinkta 12), su kuriomis toliau bus tęsiamas darbas. Visi kiti kaimai, kurie pateiks paraiškas, bet nepateks į atrinktuosius, jie galės prisijungti prie europinio "Smart village network" (Pažangių kaimų tinklo) ir toliau tęsti tarptautinį bendravimą, bendradarbiavimą, megzti naujus kontaktus, draugystes, partnerystes. Su atrinktaisiais 17 kaimų dirbs ekspertų komanda, jie turės galimybę keistis patirtimi vykdami vieni pas kitus, kurs savo strategiją ir t.t.
Paraiškas galima teikti iki 2020 m. gegužės 5 d. lietuvių kalba, visi tolimesni dokumentai, darbas ir bendravimas su ekspertais vyks anglų kalba, tad tai dar vienas kriterijus, kurį turite apsvarstyti.
 
Visa informacija prisegtuose dokumentuose: