Vyriausybės kanceliarija paskelbė Valstybės atkūrimo šimtmečio iniciatyvų konkursą. Nevyriausybinės organizacijos ir biudžetinės įstaigos kviečiamos teikti jam paraiškas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti iniciatyvas ir projektus, kurie geriausiai prisidėtų prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje numatytų tikslų įgyvendinimo.

Vakar VVGT valdybos nariai rinkosi į posėdį. Posėdyje dalyvavo 7 VVGT valdybos nariai. Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė atstovavo Kauno apskrities VVG.
Per posėdį buvo:
1. Aptariamos VP administravimo taisyklių, socialinio verslo gairių pastabos. Daug diskusijų buvo dėl VP vertinimo proceso, Socialinio verslo gairių supaprastinimo.
2. Aptarti Seimo kaimo reikalų komitetui skirti klausimai. VVGT atstovai 2017 m. gegužės 3 d. 10 val. susitiks su Seimo Kaimo reikalų komitetu aptarti LEADER programos įgyvendinimą Lietuvoje. 
3. Nutarta, kad iki 2017 gegužės 30 d. VVG savo apskrities VVGT valdybos atstovui siūlo VPS pažangos vertinimo kriterijus. Taip pat laukiami pasiūlymai, ką dar VVGT galėtų ir turėtų nuveikti 2017 metais be taisyklių skaitymo ir pastabų teikimo. 
5. Nutarta, kad į kitą susirinkimą bus kviečiamas LKT atstovas pristatyti 2017 m. LKT veiklos planą ir galimybes Lietuvos kaimui. 
6. Nuo šiol prieš VVGT ataskaitinius susirinkimus bus išrinktas revizorius, kuris išnagrinės finansinę VVGT atskaitomybę ir pristatys per ataskaitinius susirinkimus. Kitame ataskaitiniame VVGT susirinkime turės atsiskaityti visi VVGT valdybos nariai.

Balandžio 25 d. Kėdainiuose vyko Kauno apskrities VVG atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Kėdainių ir Raseinių rajonų VVG atstovai. Aptarėme VVGT visuotinio susirinkimo sprendimus, socialinio verslo gaires, VP administravimo taisyklių pakeitimus. Apsvarsėme Seimo Kaimo reikalų komitetui siūlomus klausimus 2017 m. gegužės 3 d. 
Dėkojame Kedainių rajono VVG už priėmimą.