Vakar baigėme intensyvų Kaišiadorių r. VVG konsultacinių renginių ciklą, per kurį pristatėme Kvietimo Nr. 1 informaciją, konsultavome vietos projektų rengimo ir paraiškų pildymo klausimais. Konsultavome Kruonio, Žaslių, Paparčių, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių, Nemaitonių, Palomenės seniūnijų gyventojus, savivaldybės įstaigų atstovus. 
Dalinamės renginių akimirkomis.

Nuotraukos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.

KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA Į KONSULTACINIUS RENGINIUS. 
Renginių dalyviai bus supažindinti su asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamo projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 1 informacija. 
Papildoma informacija ir REGISTRACIJA: tel. 860759080, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Renginių trukmė apie 2 val. 

RENGINIŲ EIGA:
I DALIS. 
Informacija apie „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ Kvietimą teikti paraiškas Nr. 1 pagal šias priemones:
1.NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra .
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, bendruomeninė organizacija, 
2.Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra. 
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė
3.Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra. 
Parama iki 70 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, bendruomeninė organizacija.
4.Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Parama iki 50 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, bendruomeninė organizacija; savivaldybė ar jos įstaiga.
5.Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas 
Parama iki 5 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: nevyriausybinė organizacija, kaimo bendruomenė, bendruomeninė organizacija; savivaldybė ar jos įstaiga.

II DALIS. Konsultacijos: projektų rengimas ir paraiškų pildymas. 

Vakar, kovo 28 d., Kaišiadorių r. VVG nariai, valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą už 2016 metus. Asociacijai šie metai buvo itin darbingi ir svarbūs - po atsakingo strategijos rengimo pradėtas įgyvendinti projektas ,,Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 strategija". 
Kaišiadorių r. VVG vienija 57 nariai.
Kaišiadorių r. VVG sąrašą papildė net 7 nauji nariai. Vakar prie VVG prisijungė neseniai susikūrusi Žiežmarių bendruomenė, į visuotinį susirinkimą delegavusi bendruomenės pirmininką Vytautą Šimkūną. 
2016 metais keitėsi ir kolegialaus valdymo organo (valdybos) sudėtis - valdybos pirmininkas Česlovas Neviera buvo išrinktas dar vienai kadencijai, o narių sąraše pasikeitė po vieną atstovą iš valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektorių.
Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl VPS Kvietimo Nr.1 paskelbimo ir pristatymo
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo
3. Dėl VPS Strategijos keitimo (4 priemonė)
4. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2016 m.
5. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2016 m. 
6. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2017 m.
7. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų tikrinimo klausimynų ir formos.
8. Kiti klausimai. 
Posėdžio metu pritarta VVG 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms, patvirtintas Kaišiadorių r. VVG 2017 metų veiklos planas ir kt. klausimai.
Vienas svarbiausių susirinkimo klausimų – Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ Kvietimas Nr. 1. Kvietimo dokumentacija buvo patvirtinta - pritarimą gavome, galime startuoti!

Sveikiname Žiežmarių bendruomenę prisijungus prie Kaišiadorių r. VVG narių, o visiems atvykusiems dėkojame už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje.
Nuotraukos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.

K V I E Č I A M E

Kaišiadorių r. VVG narius (VVG narius, VVG valdybos narius, Bendruomenių pirmininkus) į visuotinį ataskaitinį susirinkimą
2017 m. kovo 28 d. 17:00 val. adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (savivaldybės didžioji salė, II aukštas).

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl VPS Kvietimo Nr. 1 paskelbimo ir pristatymo.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo. 
3. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2016 m.
4. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2016 m.
5. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2017 m.
6. Dėl VPS Strategijos keitimo (4 priemonė). 
7. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų tikrinimo klausimynų ir formos.
8. Kiti klausimai.

P.S. VVG nariai, jei negalėsite dalyvauti visuotiniame susirinkime, raštu įgaliokite kitą VVG narį jus atstovauti.

Atėjus pavasariui pradedame galvoti apie naujus projektus! Vakar svečiuose sulaukėme artimiausių savo kaimynų - Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės. Kartu jau esame sėkmingai įgyvendinę teritorinį projektą, todėl apsvarstėme galimybes bendradarbiauti ir toliau.