Kaišiadorių rajono VVG kolektyvas šventiškai nusiteikęs ir prisideda prie LR Prezidentės iniciatyvos Valstybės atkūrimo dieną švęsti linksmai ir išradingai! 
Pagaminome 
TAUTINIŲ RAŠTŲ DOMINO – kviečiame visus prisijungti! Sužaisti galite Gedimino g. 48, Kaišiadorys. Laimėjusių prieš VVG komandą laukia prizai.
Su artėjančiu gimtadieniu, Lietuva! 

Nuotraukos R.Grigo, info. Kaišiadorių r. VVG © 2017. Visos teisės saugomos.

Vasario 8 d. Raseiniuose Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai iš Kaišiadorių, Jonavos, Kauno, Kėdainių, Prienų ir Raseinių susitiko aptarti vietos plėtros strategijų kvietimų aktualijų. Susitikimo metu VVG pasidalino patirtimi, nuogąstavimais apie tai, kad kvietimų pilnu pajėgumu negalima skelbti. Nėra atitinkamų, pagrindinių dokumentų dėl NVO verslumo priemonių t. y. Darbo vietos skaičiavimo metodikos, verslo planų formų pritaikytų NVO sektoriui ne pelno siekiančioms organizacijoms, nesutariama dėl kontrolės laikotarpio. Taip pat PVM tinkamumas/netinkamumas bendruomeninėms organizacijoms. Visi pasidalinom patirtimi ir supratimu apie socialinio verslo sampratą. 
Aptartos vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės ir jų vis dar laukiami keitimai. VVG dalinosi patirtimi rengiant vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus bei projektų atrankos kriterijus. Susitikime dalyvavusių VVG sprendimu buvo nutarta apsvarstytus probleminius klausimus išdėstyti raštu ir adresuoti VVGT ir Žemės ūkio ministrui.
Dėkojame Raseinių r. VVG už priėmimą.

Nuotraukos Kaišiadorių r. VVG ir Kauno r. VVG © 2017. Visos teisės saugomos.

Kviečiame susipažinti su socialiniu verslu!

Socialinio verslo studija
http://vvg.edvams.com/…/Socialinio_verslo_studija%20…

 

 

2017 m. sausio 24 d. vyko Kaišiadorių rajono VVG valdybos posėdis. Valdybos nariams buvo pristatyta projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ ataskaita už 2016 metus. Buvo peržiūrėti visi ataskaitos punktai, didžiausią dėmesį skiriant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmams, VPS viešinimui, LEADER metodo ir horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimui ir problemoms, su kuriomis buvo susidurta 2016 metais, siekiant vietos projektų ir strategijos įgyvendinimo pažangos. Taip pat buvo svarstyta dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos projekto derinimo. Valdybos nariams buvo pristatyti pakoreguoti atrankos kriterijai, atsižvelgiant į lapkričio 30 d. pateiktas pastabas. Buvo aptarti pagrindiniai pirmojo kvietimo lūkesčiai ir problemos, po ilgų diskusijų galiausiai nutarta kvietimo dokumentacijos rengimui pritarti. Džiaugiamės, kad sulaukėme naujų prašymų tapti Kaišiadorių rajono VVG nariais. VVG veikloje jau anksčiau aktyviai dalyvavusios Birutė Cikanavičiūtė ir Renata Karpavičiūtė oficialiai tapo VVG narėmis. Sveikiname prisijungus.

Nuotraukos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.

Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį, kuris vyks 2017 m. sausio 24 d. 17.00 val. adresu: Gedimino g. 48, Kaišiadorys.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo.
3. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 1 dokumentacijos projekto derinimo.
4. Kiti klausimai.

Jei negalite dalyvayti posėdyje, įgaliokite kitą valdybos narį Jus atstovauti.