Š.m. Kovo 14 dieną, 12 valandą vyko  pakartotis atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr.3 

projektų patvirtinimo ir projektų perėjimo į kitą vertinimo etapą. 

 

PATVIRTINTA : 

 1. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 2. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 3. Pritarta vietos projekto vertinimui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 projekto vertinimą baigti.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį,
kuris vyks 2019 m. kovo 14 d. 12.00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 2. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 3. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Š.m. Vasario 28 dieną, vyko  atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr.3 projektų patvirtinimo ir projektų perėjimo į kitą vertinimo etapą. 

PATVIRTINTA : 

 1. Pritarti vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentui;
 2. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 3. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 4. Pritarta vietos projektą Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4-2018 įtraukti į rezervinį projektų sąrašą;
 5. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 6. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 7. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 8. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 9. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-10-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
 10. Pritarta vietos projekto vertinimui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9-2018 projekto vertinimą baigti.

PAGAL KVIETIMĄ NR.1 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties          
(registracijos) kodas
  Pareiškėjo pavadinimas /
vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
 KAIŠ-LEADER6B-DS-1-4  Anglininkų bendruomenė  NEMUNO DIENOS CENTRAS
 KAIŠ-LEADER6B-DI-1-10  Darsūniškio bendruomenė  Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas
 KAIŠ-LEADER6B-IK-1-6  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negalia
 KAIŠ-LEADER6B-I-1-13  Kalvių bendruomenė  Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas
 KAIŠ-LEADER6B-JK-1-11  Darsūniškio bendruomenė  Inovatyvi kelionė po Darsūniškį
 KAIŠ-LEADER6B-KI-1-14  Kalvių bendruomenė  Kalviai-mūsų kraštas vandens atspindy
 KAIŠ-LEADER6B-JK-1-15  Kaimų bendruomenė ,,Viltija“  Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas

 

PAGAL KVIETIMĄ NR.2 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas
      Pareiškėjo pavadinimas /     
            vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
KAIŠ-LEADER-6A-D-2-1-2018  UAB "Atokampis"  UAB "Atokampis" turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra 
 KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 Vidmantas Kerševičius  "Sodyba kaime, tai darbas ir sportas" 
 KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 Daiva Degutienė  Sodybo "Degučio slėnis" verslo plėtra
 KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 UAB "Vėjų fėja"  UAB "Vėjų fėja" edukacinės veiklos plėtra 
 KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018  UAB "Ekoreforma" UAB "Ekoreforma" vietos projektas, įgyvendinamas kartu su parneriais 

 

PAGAL KVIETIMĄ NR.3 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas
      Pareiškėjo pavadinimas /     
            vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018  Stasiūnų bendruomenė "Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose"
KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 Rumšiškių bendruomenės veiklos centras "Kokalnis" "Rumšiškių miestelio aktyvaus laisvalaikio parkas - vaikų žaidimo aikštelė"
KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018 Kaišiadorių rajono savivaldybės adminstracija  "Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai"
KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 Kaimų bendruomenė "Viltija" "Paparčių dominikonių vienuolyno statinių tvarkyba"
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 Rumšiškių bendruomenės veiklos centras "Kokalnis" "Rumšišikių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno"
KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“ „Akimirkos stebuklas“
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 Anglininkų bendruomenė „Sugrįžkim į gimtą kraštą“
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 Asociacija Žiežmarių bendruomenė „Napoleono lobis“
KAIŠ-LEADER-6B-J-3-10-2018 Asociacija Paparčių krašto Metinis renginių ciklas „Švenčių ratas mus augina“

PAGAL KVIETIMĄ NR.1 ĮGYVENDINTA: 

 Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)     kodas
        Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė Vietos projekto pavadinimas 
 KAIŠ-LEADER6B-DS-1-4  Anglininkų bendruomenė  NEMUNO DIENOS CENTRAS
 KAIŠ-LEADER6B-I-1-13  Kalvių bendruomenė  Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas
 KAIŠ-LEADER6B-JK-1-11  Darsūniškio bendruomenė  Inovatyvi kelionė po Darsūniškį
 KAIŠ-LEADER6B-KI-1-14  Kalvių bendruomenė

 Kalviai-mūsų kraštas vandens atspindy

KAIŠ-LEADER6B-JK-1-15 Kaimų bendruomenė ,,Viltija“ Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas

 

PAGAL KVIETIMĄ NR.3 ĮGYVENDINTA:

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
kodas
Pareiškėjo pavadinimas / vardas,
pavardė
Vietos projekto pavadinimas 
KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 Kaimų bendruomenė „Viltija“ „Kur gimėm, kur augom“