Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus. 

Kvietimas Nr.4 galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 08:00 val. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 17:00 val.

Šioms priemonėms:

1. „BENDRUOMENINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA"

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.

Didžiausia parama – 70 tūkst. Eur vienam projektui. Parama sudaro 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM arba su PVM.

2. „KAIMO PLĖTROS VEIKĖJŲ BENDRADARBIAVIMAS SKIRTAS ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMO IR KITOMS VIETOS EKONOMIKOS VEIKLOMS SKATINTI“

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, labai maža ar maža įmonė, ūkininkas, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.

Didžiausia parama – 150 tūkst. Eur vienam projektui. Parama sudaro 95 proc. arba 80 proc. arba 70 proc. arba 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM arba su PVM.


Kvietimo Nr. 4 konsultaciniai renginiai:

2019-07-29 
10 val. - Paparčių MDC, Dominikonų g. 16, Paparčiai

14 val. - Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centre, Vytauto g. 38, Žasliai

2019-07-30
10 val. Nemaitonių seniūnijoje, Liepų g. 1, Varkalės

14 val. Neprėkštos biblioteka, Liepų g. 15, Neprėkšta 


2019-07-31 
10 val. Dovainonių kultūros salė, Gedimino g. 2 Dovainonys 

15 val. Pravieniškių bendruomenės veiklos centro „Praviena“ patalpose, Pravieniškių g. 1, Pravieniškės

2019 08 01 
11 val. Kruonio bendruomenės namuose, Kalvių g. 1c, Kruonis.

15 val. Žiežmarių kultūros centre, Vytauto g. 13, Žiežmariai


2019-08-02 
8 - 15 val. Individualios konsultacijos, kurios vyks Kaišiadorių r. VVG biure, Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Visa informacija apie KVIETIMĄ NR.4 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-iv.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).

Telefonais: projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800; projekto administratorė Auksė Lebeckienė, tel.: +370 648 03054; viešųjų ryšių specialistė Viktorija Švedaitė, tel.: +370 607 59080; finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305.

el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
-
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

2019 m. liepos 5-10 dienomis vyko VVG valdybos posėdis, vadovaujantis Kaišiadorių rajono VVG įstatais, naudojant el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Posėdžio metu svarstyta:

1. Dėl  Dėl kvietimo Nr. 4 priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ remiamų EVRK veiklų papildymo.

Nutarta:  įtraukti EVRK veiklą „D 35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ į remiamų veiklų sąrašą pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“.


Dėkojame visiems dalyvavusiems.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

 

Dalinamės informacija, kad šiuo metu pagal Kvietimą Nr.3 turime 10 vietos projektų, kuriems yra patvirtintas finansavimas ir jau visi projektai pradedami įgyvendinti:

Pagal VPS priemonę „Kaimų atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“:

 • Stasiūnų bendruomenė su vietos projektu „Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose“;
 • Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis“ su projektu „Rumšiškių miestelio aktyvaus laisvalaikio parkas - vaikų žaidimo aikštelė“.

Pagal VPS priemonę  „Kaimų atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su projektu „Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai“;
 • Kaimų bendruomenė „Viltija“ su projektu „Paparčių dominikonių vienuolyno statinių tvarkyba“.

Pagal VPS priemonę  „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“:

 • Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis“ – su projektu „Rumšišikių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno“;
 • Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“ – su projektu „Akimirkos stebuklas“;
 • Anglininkų bendruomenė – su projektu „Sugrįžkim į gimtą kraštą“;
 • Asociacija Žiežmarių bendruomenė – su projektu „Napoleono lobis“;
 • Asociacija Paparčių krašto – su projektu Metinis renginių ciklas „Švenčių ratas mus augina“;

Taip pat, jau turime vieną iš pirmųjų Kvietimo Nr.3 jau įgyvendintą projektą - Kaimų bendruomenė „Viltija“ – ‚Kur gimėm, kur augom“. Sveikiname pareiškėjus ir labai džiaugiamės pasiektais rezultatais.

Visiems kitiems linkime sėkmės ateities darbuose!
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių elektroninis posėdis vyks nuo 2019 m. liepos 5 d. 14:00 val iki liepos 10 d. 12:00 val. vadovaujantis Kaišiadorių rajono VVG įstatais, naudojant el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Posėdžio pirmininkas Tomas Stelmokas

Posėdžio sekretorė Auksė Lebeckienė

 SUSIRINKIMO EIGA:

 1. 1. Dėl kvietimo Nr. 4 priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ remiamų EVRK veiklų papildymo.
  Papildymas inicijuojamasgavus 2019 m. birželio 27 d. asociacijos „Žiežmarių miesto bendruomenė“ raštą (priedas), pagal kurį prašoma

  EVRK veiklą „D 35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ įtraukti į remiamų veiklų sąrašą.

-- 
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Birželio 21 dieną, dalyvavome Kaišiadorių turizmo ir verslo centre organizuojame seminare "Paramos galimybės".

Pranešėja Kaišadorių rajono VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė pristatė paramos galimybes Kaišiadorių rajone.

Paramą skiriama pagal Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 2015-2020 metų Strategijos priemones, Kvietimą Nr.4:
• „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti ir smulkiam žemės ūkio verslui kurtis;
• „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir
kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti ir žemės ūkio verslui kurtis.

Kvietimas Nr.4 bus sklelbiamas 2019-08-01-2019-09-30 laikotarpiu.

Tikimės, kad informacija buvo naudinga ir sulauksime užpildytų paraiškų.

Apie kvietimą Nr.4 daugiau informacijos jau netrukus!

Dėkojame visiems dalyvavusiems bei organizatoriams!
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos