Baigėsi Kvietimo Nr. 5 paraiškų teikimo laikotarpis, iš viso gavome 5 vietos projektų paraiškas

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas

Informacija apie VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Kvietimo Nr. 5 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis


Skelbimas Nr. 5

Kvietimo Nr. 5 konsultacinis video.

 

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

PRIEMONĖ „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

PRIEMONĖ „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės

3. Vietos projektų administravimo taisyklės

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

Pildymo aprašas: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

6. „Vienos įmonės“ deklaracija

7. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

8. Socialinio verslo gairės

9. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

10. Netiesioginių išlaidų taikymo metodika

11. Remiami paprastojo remonto darbai

 

NAUDINGOS NUORODOS APIE SOCIALINĮ VERSLĄ

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2020-2022 metams

Plėtros planas iki 2023 metų

 

Statybos techniniai reglamentai (STR)

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

Planuojami konsultaciniai renginiai.

Renginio dalyviai bus supažindinami su asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamo

projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 5 informacija.

Informaciniai renginiai vyks 2020 m. kovo 16 – 20 dienomis Kaišiadorių rajono seniūnijose.

 

Data

Laikas

Seniūnija

Vieta

2020-03-16

10 val.

Paparčiai

Paparčių MDC, Dominikonų g. 16, Paparčiai

14 val.

Žasliai

Žaslių kultūros centre, Vytauto g. 38, Žasliai

2020-03-17

10 val.

Kruonis

Kruonio bendruomenės namuose, Kalvių g. 1c, Kruonis

14 val.

Palomenė

Zūbiškių bendruomenės namai, Zūbiškių k., Palomenės sen.

2020-03-18

10 val.

Žiežmariai

Žiežmarių kultūros centre, Vytauto g. 13, Žiežmariai

14 val.

Pravieniškės

Pravieniškių bibliotekoje, Pravieniškių g. 33, Pravieniškės

2020-03-19

10 val.

Rumšiškės

Rumšiškių kultūros centras, Rumšos g. 37, Rumšiškės

14 val.

Nemaitonys

Nemaitonių seniūnijoje, Liepų g. 1, Varkalės

2020-03-20

 Registruotis individualiai

Kaišiadorys

Kaišiadorių r. VVG biure, Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės nariai el. būdu dalyvavo posėdyje iki 2020 m. vasario 26 dienos 17:00 val.

Susirinkime el. būdu dalyvavo 35 nariai (iš viso yra 60 narių).

Buvo svarstytas pritarimas projektui "Vienijanti energija" pagal Nacionalinę paramą 2020.

Visiems nariams buvo pateikta projekto idėja ir finansavimo galimybės. 

Visi dalyvavusieji 35 nariai pritarė projekto "Vienijanti energija" idėjai ir teikimui Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 

Šiandien 13val. įvyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.

Posėdžio metu buvo aptartas ir patvirtintas kvietimo Nr. 5 dokumentacijos planas, buvo pristatyta Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaita už 2019 metus.

Valdybos nariai buvo supažindinti su planuojamais VVG teritoriniais projektais.

Buvo aptarti ir patvirtinti einamieji klausimais susiję su Kaišiadorių r. VVG administracijos darbuotojų atostogomis ir komandiruotėmis.

Aptarti kiti einamieji klausimai.

 

Dėkojame už dalyvavimą.

 

20200226 130551   20200226 130514

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos