Sausio 14 d. Kauno rajone vyko VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis. Jame dalyvavo keturiolikos vietos veiklos grupių atstovai.
Posėdžio eigoje buvo aptartas pasiruošimas 2021 – 2027 metų laikotarpio planavimui. Buvo siūloma diskutuoti su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dėl:

  • mažųjų VVG ribų praplėtimo prijungiant savivaldybių centrus;
  • galimybės kurti daugiafondes vietos plėtros strategijas (VSP galėtų būti teminės, pvz. susiję su bendruomenių verslumo skatinimu, turizmu ir pan.);
  • privalomo procento sumažinimo priemonėms, kurios kuria naujas darbo vietas (siūloma remti darbo vietos aplinkos kūrimą, o ne tik naujas darbo vietas).

Diskutuota apie teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. VVGT inicijavo tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" taisyklių pakeitimus, sudarančias sąlygas lengviau įgyvendinti projektus, kadangi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai. Sausio 21 dieną vyks ŽŪM koordinavimo posėdis, kuriame bus svarstomi pakeitimai.

Aptarti VPS įgyvendinimo probleminiai klausimai. VVGT planuoja plačiau gilintis į klausimą apie PVM kompensavimą bendruomenėms ir kitiems nepelno siekiantiems juridiniams asmenims. Aptarta savanoriškų darbų atlikimo specifika. VVGT siūlys į Vietos projektų administravimo taisykles įtraukti galimybę patikras atlikti nuotoliniu būdu.

Aptarti planuojamos rengti VVGT strategijos rengimo principai ir įgyvendinami projektai iš Lietuvos kaimo tinklo paramos. Veiklos yra tęsiamos, seminarai „Pažangaus kaimo link“ vyks aštuoniose apskrityse šių metų sausio ir vasario mėnesiais. Konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ ir visuotinis narių susirinkimas planuojamas balandžio pradžioje.

 

82551263 565827453972278 2107237347715186688 n 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

 

Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

 

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;  iki 3000 Eur iki 95 %

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas); iki 5000 Eur.  iki 95 %

- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas. iki 1500 Eur. (kaimo bendruomenei). iki 100 %

Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija skelbiama čia.

 

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.ltwww.nma.lt).

 

Dėl pagalbos pildant paraišką kreipkitės tel. +370 68236521 Jūratė Juočienė (Bendruomenių buhalterė) arba el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:
- spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
- elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Š. m. gruodžio 18 dieną vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis Žemės ūkio ministerijoje, Vilniuje.

Posėdyje buvo aptarta Vietos veiklos grupių tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą 2020 m. reglamentuosiančios taisyklės.

--

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Gerbiami Kaišiadorių rajono VVG nariai, valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai,
kviečiame Jus į šventinį ir jau paskutinį šių metų susitikimą, kuris vyks
2019 m. gruodžio 19 d. 17 val.,
adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys.
 

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ eigos.
3. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG bendruomenių buhalterės 2020 metams.
4. Kiti klausimai.   

Kalėdinę nuotaiką palaikys Aušros Černiauskienės atliekamos Kalėdinės dainos.
Maloniai laukiame visų atvykstant !