Vasario 25 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupės susitiko Nemajūnuose, Birštono savivaldybėje.
Susitikimo metu vyko diskusijos dėl  vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, vietos projektų vertinimo ir kitų aktualių problemų.
Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti diskusijoje, pasidalinti Kaišiadorių rajono VVG aktualijomis.

  

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į susirinkimą,
kuris vyks 2019 m. vasario 28 d. 12.00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

Kvietimo Nr. 3 PAK posėdis (dalyvauja VVG valdyba, NMA, ŽŪM).

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
 2. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 3. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 4. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4-2018 ir perdavimo į rezervinį projektų sąrašą;
 5. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 6. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 7. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 8. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 9. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-7-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 10. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 11. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-10-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 12. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-VJ-3-3-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
 13. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9-2018 baigiamojo vertinimo.

 

2019 m. vasario 20 d. įvyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Vietos veiklos grupės nariams pristatyta VVG 2018 metų veikla, 2018 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, supažindinta su  vietos projektų vertinimo situacija, veiklos planu 2019 metams bei pateikta finansinė ataskaita už 2018 metus. Dalyvaujantys VVG nariai patvirtino vietos veiklos grupės planuojamą veiklos planą 2019 metams taip pat pritarta finansinei ataskaitai už 2018 metus. Susitikimo metu VVG projektų administratorė A. Degutytė supažindino dalyvius su tarptautiniu projektu - „OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development“ /„Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“, pristatyta numatoma projekto veikla 2019/2020 metams. Taip pat vietos veiklos grupės nariai patvirtino Kaišiadorių r. VVG prašymą teikti paraišką Nacionaliniai paramai 2019 metų programai. Susitikimo metu buvo aptariami ir kiti svarbūs klausimai: VPS Kvietimas Nr. 4, Lietuvos kultūros tarybos konkursai, LKBS sąskrydis bei kaimo parlamento III sesija. Susitikimo metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujienomis apie individualių  namų katilų keitimą ūkiuose bei saulės elektrinių įrengimus. Su šiomis naujovėmis narius supažindino - Gintautas Strelčiūnas, dėkojame svečiui už žinių pasidalijimą.

Po visuotinio narių susirinkimo vyko valdybos posėdis, kuriame buvo tvirtinamas VPS Kvietimo Nr.3 prioritetinis vietos projektų sąrašas. Priemonei „Kaimų atnaujinimas“, pagal veiklos sritį: parama investicijoms  į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vyko atranka, kadangi neužtenka finansavimo įgyvendinti visus 3 vietos projektus. Nutarta  finansuoti du vietos projektus, kurių projektų vertė yra mažiausia ir pareiškėjai nėra gavę ankstesniu laikotarpiu finansavimo. Toliau posėdžio metu buvo pristatomas ir patvirtinamas VVG vadovės atostogų grafikas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atvykusiems, buvusiems kartu. Džiaugiamės, kad galime drauge žengti naujų tikslų link.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

   

Vakar (02-20) Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti projektus pagal „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategiją“ projektai.
Džiaugiamės, kad NMA priėmė sprendimus skirti paramą UAB "Atokampiui", UAB "Ekoreforma" ir fiziniams asmenims V. Kerševičiui, bei D. Degutienei pateiktiems projektams pagal VPS veiklos sritis „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“, „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ ir „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“. Kitų pareiškėjų projektai bus svarstomi vasario 26 dieną.
Šių projektų vertinimo tvarka buvo keičiama jų vertinimo metu – tinkamumo skirti paramą vertinimas perduotas vietos veiklos grupėms, kadangi NMA dėl didelio darbo krūvio nesuspėjo laiku atlikti savo įsipareigojimų. Tačiau labai džiaugiamės, kad pagaliau vertinimo etapai baigėsi, projektai bus įgyvendinami! Dėkojame pareiškėjams už kantrybę bei pasitikėjimą ir linkime didžiausios sėkmės ateities darbuose!
 
 
 
Informacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos

Pranešame, kad vasario 20 dieną, 18 valandą, adresu Kęstučio g. 22 vyks VVG valdybos posėdis. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų prioritetinio sąrašo patvirtinimo;

2. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 - 2020 metų strategija“ vadovės atostogų grafiko patvirtinimo 2019 m.

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI