2018 sausio 30 dieną vyko Kaišiadorių rajono VVG valdybos posėdis.
1. Valdybos nariai patvirtino VPS 2017 metų ataskaitą.
2. Priėmė naują VVG narį - Sveikiname Paparčių krašto bendruomenę tapus Kaišiadorių r. VVG nariu.
3. Aptarta buvo VPS Kvietimo Nr. 1 įgyvendinimo eiga. 
4. Susipažinta su Kvietimo Nr.2 pasikeitimais ir aktualijomis 2018 metais. 
Kvietimo Nr. 2 planuojamas paraiškų rinkimas
nuo 2018 04 01 iki 2018 05 01.
5. Valdybos nariai dar kartą supažindinti su Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įsipareigojimais ir naujovėmis nuo 2018 01 01. 
6. Nuo 2018 02 05 Kaišiadorių r. VVG viešųjų ryšių specialistės pareigas patvirtinta patikėti Rasai Ostromeckienei.
7. Posėdyje patvirtina nauja Užbaigto vietos projekto metinė ataskaitos forma. 
8. Aptartos VVG teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo sritys, bei partneriai.
9. Pristatyta galimybė dalyvauti AGRO balt 2018. 
10. Informuota apie renkamą VVG valdybų mokymų pagal programas poreikį.
11. Pasidalinta Lietuvos šimtmečio renginių idėjomis ir datomis.

Akimirkos iš susitikimo

https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe/photos/pcb.1620942547949229/1620938221282995/?type=3&theater 

Informacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos