Šiais metais dalyvavome jau keturiuose Žemės ūkio ministerijos užsakymu organizuotuose mokymuose:

  1. Sausio 31 d. vyko seminaras "Paramos projektų administravimas ir valdymas". Jame buvo pristatyti paramos projektų administravimo ir valdymo aktualūs klausimai: plano parengimo eiliškumas, projekto gairės, pagrindiniai projekto aspektai ir kt.
  2. Vasario 6 d. vyko seminaras "Viešieji pirkimai". Jame nagrinėjome pasikeitusio "Viešųjų pirkimų" įstatymo aktualijas: perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija, pirkimų planavimas, supaprastintų viešųjų pirkimų ypatumai ir kt.
  3. Vasario 8 d. vyko seminaras  "Viešųjų ir privačių interesų derinimas". Jame aptarti tokie aktualūs klausimai, kaip: privačių interesų konfliktų šaltiniai, prievolė vengti interesų konflikto ir pareiga nusišalinti, privačių interesų deklaravimas kaip interesų konfliktų prevencijos priemonė ir kt.
  4. Vasario 8 d. vyko seminaras "Verslo planų rengimas ir vertinimas". Jame buvo pristatyti verslo planų rengimo ir vertinimo aktualūs klausimai: verslo plano dalys; rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos / veiklos vieta, veiklos reglamentavimas / teisinė aplinka ir kt.

Informacija apie mokymus http://www.vvgmokymai.lt/lt/

Akimirkos iš mokymų www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe/photos/pcb.1631184950258322/1631182593591891/?type=3&theater

 Informacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos