2017 metų gruodžio mėnesį Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė (toliau –VVG) atliko Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rezultatų tyrimą. 34 respondentams atsakius į apklausa.lt svetainėje paskelbtos anketos klausimus, buvo nustatyta, kad net 60 proc. paslaugų VVG suteikia  pilietinei visuomenei. Per 2017 metus VVG įstaigoje apsilankė net 90 proc. apklaustųjų, iš jų: 35 proc. ne dažniau, nei kartą per mėnesį, o 40 proc. ir dažniau, nei kartą per mėnesį. 2017 metais į VVG 33 proc. apklaustųjų kreipėsi telefonu, 25 proc. – el. paštu ir 40 proc. pasirinko atvykimą į įstaigą. 60 proc. respondentų į VVG kreipėsi dėl reikiamos informacijos gavimo, iš jų net 94 proc. ji buvo suteikta išsamiai ir 88 proc. laiku.

Pagal Kvietimą Nr. 1 (toliau – Kvietimas) vietos projektą teikė 32 proc. apklaustųjų, apie kurį 32 proc. sužinojo, dalyvaudami VVG veikloje, o 24 proc. iš el. paštu gautos informacijos. 45 proc. apklaustųjų nurodė, kad pateikta Kvietimo dokumentacija buvo lengvai randama www.kaisiadorysvvg.lt puslapyje. Kvietimo dokumentacija 32 proc. apklaustųjų buvo aiški, 50 proc. atsakymo nepateikė.

Apklausos duomenimis 82 proc. respondentų VVG svetainėje ar facebook‘o paskyroje apsilanko bent kartą per mėnesį. El. paštu informaciją gauna bent kartą per savaitę 34 proc., o kartą per mėnesį beveik 37 proc. apklaustųjų.

Iš 34 apklausoje dalyvavusių respondentų 60 proc. buvo moterys.

 Kaišiadorių r. VVG informacija