Nacionalinė mokėjimo agentūra kovo 1 dieną pakvietė susitikti su VVG administruojančiais NMA administratoriais. Susitikime dalyvavo ir ŽŪM atstovė Ilona Javičienė. Susitikimą moderavo NMA vedėja Virginija Liukpetrytė. Kaišiadorių r. VVG atstovavo projekto vadovė J. Augustinavičienė ir projekto administratorė A. Degutytė. NMA supažindino su naujais administratiriais, pateikė atsakymus į iš anskto pateiktus klausimus. ŽŪM atsovė informavo apie VP taisyklių pakeitimo projektą. Aktyviai buvo diskutuota apie VPS įgyvendinimą, keitėmės nuomonėmis, bei VPS įgyvendinimo patirtimi.

Kaišiadorių r. VVG informacija