Balandžio 5 d. įvyko visuotinis Lietuvos vietos veiklos grupių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė. Susirinkime buvo patvirtinta 2017 m. VVG tinklo veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė, bei buvo išrinktas naujas VVG tinklo pirmininkas ir valdyba. Taip pat buvo aptarti ir kiti klausimai susije su VVG tinklo veikla.

visuotinis susirinkimas.jpg