Dar viena diena ir dar vienas seminaras, kuriame dalyvavo VVG nariai. Seminaro tema buvo susijusi su VVG teikiamų „LEADER“ bendradarbiavimo projektų rengimu ir įgyvendinimu. Seminare buvo pristatyta pagrindiniai taisyklių pakeitimai reglamentuojantys šią sritį bei atsakyti dalyviams rūpimi klausimai.

1525853336883.JPEG