Kviečiame visus asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius, valdybos narius, bendruomenių pirmininkus į susirinkimą, kuris vyks 2018 m. birželio 28 d. 17.00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl VPS Kvietimo Nr. 2 aptarimo.
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG naujų narių priėmimo.
3. Dėl Kaišiadorių r. VVG nario išbraukimo iš narių sąrašo.
4. Dėl Kaišiadorių r. VVG tarptautinių projektų „OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development“ („Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“) ir „Creating tools for fostering entrepreneurship in rural areas of Kaunas, Alytus, Grodno and Minsk regions“ (Sukurti įrankius, kurie skatintų kaimo vietovių verslumą Kauno, Alytaus, Grodno ir Minsko regionuose“ pristatymo. 
5. Dėl Kvietimo Nr. 3 planavimo.
6. Kiti klausimai.